Home About Browse Search
Svenska


Nystedt, Anna and Rönnols, Lisa, 2017. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

In this master thesis we aim to create examples on how to develop the climate adaption for increased sea levels in the coastal landscape of Skåne, to not only work as a defence against the sea, but also be combined with social, aesthetic and ecological values. The work results in a design proposal, which was used to compete in the idea competition Imagine Open Skåne 2030.

All over our planet the climate is changing because of heightened levels of greenhouse gas. With higher sea water temperatures the water molecules expand. This in combination with melting polar ices causes the sea levels to rise (Church et al. 2013, s. 1143). In Sweden this is a bigger problem in Skåne than it is in the rest of the country because there is no isostatic uplift there (Ehrnstèn et al. 2014, s. 3).

When discussing rising sea levels, it is often mentioned as a problem or threat. Can we see it as an opportunity to create new qualities instead? Can we combine the protective structures with social sites and recreational areas, and make them aesthetically pleasing or make them bring ecological values? What happens if we instead of shield away from the sea try to embrace the qualities that come with it?

In the proposal the reader can follow an imaginary coastline, based on the coast of Skåne, through five different locations, each with their own specific character and conditions. The proposal begins in the dense and populated city and then gradually takes the reader along less exploited areas with fewer people, and finally stops in the untouched nature.

Each location has its own defence strategy depending on its individual character and conditions. In the different sites we show ideas on how to develop the protective structures, so that they in addition to being just protection also bring social, aesthetic and ecological values.

As the shoreline rises, it also moves closer to the private gardens, resulting in reduced public places along the coastline. In our design proposal we focus on securing the public’s right to the coastline. The sea belongs to everybody!

,

Detta examensarbete syftade till att undersöka och gestalta idéer för hur anpassningar för stigande havsnivåer som följd av klimatförändringar i Skånes kustlandskap kan utvecklas och kombineras med estetiska, sociala och ekologiska värden. Arbetet resulterade i ett gestaltningsförslag som användes som bidrag i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030.

Idag är det väl konstaterat att temperaturen på jorden stiger som en följd av ökade utsläpp av växthusgaser. Då temperaturen i luften ökar blir också havet varmare, vilket får vattenmolekylerna att expandera. I kombination med att glaciärisarna på jorden smälter gör detta att havsnivåerna stiger (Church et al. 2013, s. 1143). Detta sker världen över, och längs hela Sveriges kust, men eftersom landhöjningen är knapp i Skåne blir nettoeffekten större där i jämförelse med övriga landet (Ehrnstèn et al. 2014, s. 3).

Havsnivåhöjningen benämns ofta som ett problem eller ett hot. Vad händer om vi istället ser det som en möjlighet att skapa nya värden? Går det att kombinera skyddande konstruktioner med mötesplatser och rekreationsområden, väva in dem i ett gestaltningskoncept, eller få dem att tillföra ekologiska kvaliteter? Vad händer om vi istället för att enbart avskärma och skydda oss från havet, också försöker ta tillvara dess kvaliteter?

I det gestaltade förslaget leds läsaren längs en fiktiv kustlinje, baserad på det skånska kustlandskapet, med nedslag på fem olika platser – varje plats med sin specifika karaktär och sina förutsättningar. Förslaget tar sin början i den hårt exploaterade, tätbefolkade staden och tar sedan läsaren med längs miljöer med glesare bebyggelse och färre människor, för att till slut stanna i den orörda naturen.

På varje plats tillämpas en viss skyddsstrategi som bestämts av platsens särskilda förutsättningar. Gestaltade idéer visar hur de skyddande konstruktionerna kan utvecklas för att i tillägg till att bara vara ett skydd mot översvämning också kan bidra med sociala, estetiska och ekologiska värden.

Då havsnivån stiger kryper strandlinjen allt närmare de privata fastigheterna, vilket på sikt resulterar i att allmänhetens tillgång till kustområdena minskar. Förslaget syftar till att säkra allmänhetens rätt till att vistas vid vattnet. Havet tillhör alla människor!

Main title:Människan och havet
Subtitle:gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030
Authors:Nystedt, Anna and Rönnols, Lisa
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Eriksson, Tomas and Berg, Per G
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:havsnivåhöjning, idétävling, Skåne, klimatanpassning, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2017 09:24
Metadata Last Modified:10 Apr 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page