Home About Browse Search
Svenska


Näslund, Stina, 2012. En ny nyans av grönt : Stockholms grönstruktur i förändring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
383kB

Abstract

Stockholm är en stad där grönstrukturen i stadens närförorter länge har haft en
roll som ett stadsdelsskiljande, sammanhängande grönt nät och där stadens
inriktning har varit att bevara denna struktur. I förtätningens era i den starkt
växande staden målas grönområdena nu istället upp som den mark som återstår
att bygga på, där det gröna nätet är ett hot mot en sammanhängande stadsstruktur.
I detta arbete behandlades frågeställningen om det hade det skett en
förändring i Stockholms stads beskrivning av grönstruktur i den översiktliga
planeringen. Metoden som användes var att jämföra Stockholms översiktsplan
1999 med översiktsplan 2010 efter ett antal frågor om grönstruktur. Varje fråga
besvarades med sammanfattningar eller citat från de båda översiktsplanerna och
en efterföljande analys. Resultatet tyder på att en förändring har skett i stadens
beskrivning av grönstruktur, den gröna strukturen har inte en lika central roll i
den nya översiktsplanen och har inte längre ett eget kapitel eller karta. Resultatet
visar även att orden grön, park, natur och ekologi inte användes lika frekvent i
den nya översiktsplanen, istället har ord som kvalitet, barriär, attraktiv och målpunkt
blivit vanligare vid beskrivning av grönstruktur.

,

Stockholm is a city where the green structure of the city’s inner suburbs have
played a role as a divisive, cohesive green network and where the city’s focus has
been to preserve this structure. In the era of densification and fast-growth of the
city, the land remaining to be exploited is the green structure, and the green network
is a threat to a coherent urban structure.
The issue addressed in this paper is whether there has been a change in the
City of Stockholm’s description of green structure in the master planning. The
method used was to compare the master plan of Stockholm 1999 with the master
plan of 2010, using a number of questions about the green structure. Each question
was answered with summaries or quotes from the two master plans and a
subsequentanalysis. The result indicates that a change has occurred in the city’s
description of green structure, the green structure does not have the same central
role in the new master plan, and no longer an own chapter or map. The result also
shows that the words green, park, nature and ecology are not used as frequently
in the new master plan, and that words such as quality, barrier, attractive and
destination have instead become more common when the green structure is being
described.

Main title:En ny nyans av grönt
Subtitle:Stockholms grönstruktur i förändring
Authors:Näslund, Stina
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Förtätning, Grönstruktur, Landskapsarkitektur, Stockholm, Översiktsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 13:39
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 13:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics