Home About Browse Search
Svenska


Grängsjö, Karin and Vegerfors, Catarina, 2012. Perspektiv på perspektiv : en undersökning om hur bilder uppfattas. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med det här arbetet är att behandla hur människan uppfattar
egenskaper hos perspektivbilden i ett gestaltningsförslag. Med bakgrund
av vår utbildning som framhåller vikten av goda perspektiv
undersöker vi hur olika utvalda bilder uppfattas av personer som
skulle kunna ingå i en tävlingsjury. Detta är intressant bland annat
för att reda ut om det finns egenskaper i bilderna som på olika sätt
är uppskattade eller föredras, för att framöver veta om man kan anpassa
sitt perspektiv efter de mottagare som bedömer förslaget. Vi
för samtal om nio olika bilder med två kommunalråd, en kommunal
gatu- och parkchef samt en landskapsarkitekt. Informanternas åsikter
grundar sig i deras personliga smak och yrkesmässiga bakgrund
i varierande grad. Vi diskuterar hur åsikterna inte går att förutse beroende
på yrkesroll. Vidare spekulerar vi i hur undersökningen hade
sett ut med till exempel färre bilder och fler informanter.

,

The purpose of this study is to examine how people perceive the
characteristics in perspective images that are part of a design proposal.
With our education in mind, that often emphasizes the importance
of perspective images, we investigate how selected images
can be percieved by people who could be part of a jury in an architectural
competition. This is an interesting topic when it comes to
sorting out if there are features in the images that in different ways
are favored and preferred. This can be helpful in the future as it is
possible to adapt the images to the people who assess the proposals.
We discuss nine different pictures with two municipal commissioners,
a municipal street/park manager and a landscape architect. The
opinions seem to be based on their personal taste and professional
background to varying degrees.We discuss how the opinions are not
possible to predict according to the job role. Furthermore, we speculate
on how the survey had looked like, for example, with fewer
pictures and more informants.

Main title:Perspektiv på perspektiv
Subtitle:en undersökning om hur bilder uppfattas
Authors:Grängsjö, Karin and Vegerfors, Catarina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitekt, bild, konstruerade perspektiv, tävlingsförslag, tävlingsjury
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2012 13:46
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics