Home About Browse Search
Svenska


Tunhielm, Jenny, 2013. Plats för möten, upplevelse och aktivitet : mötesplatser i det gröna offentliga rummet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Stadens offentliga rum i form av parker och grönstråk är platser som har betydelse både för stadsbornas rekreation och sociala kontakter. Det är platser där människor kan få olika intressen tillfredsställda och miljöer där många olika former av relationer kan äga rum. Det är här människor
kan träffa likasinnade för en specifik aktivitet, träffa nya människor för alltifrån tillfälliga till djupare relationer samt känna gemenskap med andra i området. Dessa miljöer är alltså viktiga mötesplatser på många olika
sätt för många olika människor. För att aktiviteter och möten ska kunna ske i de gröna offentliga rummen måste dock gestaltningen av platsen stödja och ge möjligheter till det, vilket inte 1900-talets storskaliga och
funktionsinriktade planering har gjort.

Inflyttningen till städerna ställer idag större krav på de offentliga miljöernas mötesplatser. De behöver tillfredsställa många olika intressen och hålla en hög kvalitet till innehåll och utformning. Detta beror både på
den förtätning som pågår som resulterar i mindre och färre grönområden och för att människor mer och mer väljer att bosätta sig där de trivs och inte enbart styrs av var arbete finns.

Vad människor har intresse av vad gäller dessa offentliga miljöer varierar stort beroende på faktorer som individens tid, stadie i livet och personliga intressen. Forskning har dock visat att promenader för både nytta och nöje är den vanligast förekommande aktiviteten.

Vad gäller uppehållande aktiviteter så är det ofta parker och grönstråk som erbjuder olika aktivitet som är de mest populära mötesplatserna. Detta motsäger den trend som länge har funnits att inte programmera dessa miljöer, vilket har lett till platser med likartad utformning och begränsad
användning. Vad gäller utformning och innehåll har forskning visat att det finns en del faktorer som tenderar att vara mer generella och som tycks bidra mer till om en plats upplevs trivsam och attraktiv än andra. Många av
dessa aspekter kan kopplas till faktorer som upplevd trygghet, kontroll och stimulans. Exempel på dessa betydande faktorer är överblickbarhet, läsbarhet och orienterbarhet. Att förstå hur en plats kan och är tänkt att
användas samt lätt kunna lista ut hur man tar sig dit man vill är viktigt. Det handlar också om att skapa variation vad gäller upplevelser, och rumsligheter samt att anpassa för både rörelse och vistelse och skapa spänning för vidare utforskande. Faktorer som har betydels för att ge
människor en behållning och anledning att återbesöka platsen för nya upplevelser och/eller aktiviteter.

Mycket av det ovan nämnda saknas framförallt i många av modernismens områden. Mårtenshage, i Västerås, är ett sådant exempel. Området utgörs i stort sett av ett långsträckt grönstråk innehållande promenadvänliga
gång- och cykelstråk samt storskaliga, monotona gräsytor. Därför var det ett passande objekt för att göra ett förslag över hur området kan utvecklas med målet att bli ett användbart och attraktivt aktivitets- och rekreationsstråk.

Det visade sig att området idag är ett stråk som används i stor utsträckning för promenader. Majoriteten av användarna promenerade i olika tempo, med och utan hundar och barnvagnar. De få aktivitetsytor som finns ger främst föräldrar med yngre barn anledning att stanna till. Med hjälp av litteraturen och förarbetet med platsen framkom ett antal punkter som jag ansåg extra viktiga att ta hänsyn till i utformningen av själva förslaget. Det viktigaste blev att skapa variation både vad gäller miljö och
aktivitetsutbud, att samla olika mötesplatser istället för att sprida ut, inte vara rädd att programmera samt att skapa målpunkter. Med målpunkter menas en plats som lockar människor för ett besök just där genom att exempelvis vara en för staden ovanlig aktivitetsyta eller miljö.

Resultatet blev ett aktivitets- och rekreationsområde bestående av tre zoner, fördelade över området, med olika typer av mötesplatser samlade intill varandra. I förslaget finns ett antal helt nya aktivitetsytor och miljöer,
men det innehåller även utveckling av befintliga. Motion, aktivitet och rekreation har tillgodosetts på många olika sätt.

,

Green public places, such as parks and green spaces, are important places in the urban environment because they provide opportunities for recreation and social sustainability. These are places where people can
meet others and satisfy different kinds of interests; together, alone, or alongside of others. A very important role of green public spaces is to bring people together and allow for different kinds of social relations.
These places can also help bring a sense of solidarity and identity to a neighborhood, which are important parts of social sustainability. A city’s green public places are important places for different types of meetings between different kinds of people. In order for these meetings to take place, the environment needs to support and give opportunity for it to happen, which is not the case in many large scale and functionally separated areas built during the modernist era.

Today’s urban growth and people’s search for attractive places to live in increases the need for a useful, appealing and varied content and design of
green spaces.

Exactly what people have an interest in differ between different individuals, the amount of time they spend in the public environment also changes during different stages in life. Research has shown that walking is the most common activity in green public places, both for the purpose
of recreation and for errands. When deciding which way to walk people choose paths with: different kind of environmental character, less traffic, a pleasant environmental experience and possibilities of social interactions.

Researchers have also shown that places with many different kinds of activities are the most popular to visit, which suggests that a park or green area should have zones for different activities, so called programmed zones. However, in reality very few public places in Sweden offer
programmed zones. During the last 50 years the trend seems to have been to make places that do not offer specific activities, although that is what people want. Even people who do not want to participate in the actual activity can still have an interest in watching the activity.

There are some obstacles that can limit people’s use of public spaces. Especially parks can be experienced as inviting and safe during daytime and scary and unsafe at night. Whether people feel safe or not play an important role in how they are able to use and move in their environment.

When it comes to the design and content there seems to be some aspects that are more important than others for creating attractive and desirable places. Many of these aspects are related to a sense of safety, control and personal stimulation. Aspects such as readability, ability to orientate oneself and have a general view are important for safety and control. People need to be able to understand how to use a place and to move around without getting lost. It is also important to get variation in
experiences and scale, and to be able to both move around easily as well as have places for people to stay for a while. In order to get people to return to a place there also needs to be details that can be explored and make the
visit different each time.

Much of what has been mentioned above is missing in many of the modernist areas. Mårtenshage in Västerås is one example. The area is an area surrounded by apartment blocks and some villas, the green space consists of large scale lawns and walking- and bicycle paths. I found it, because of this large scale and its monotonous design, to be a perfect object with the intention of using the information from the literature in order to create an attractive area for recreation- and activity.

I found out, by observing and analyzing the area, that the area is a popular place for walking. People walk, and run in all different speeds, with or without company, dogs or strollers. The areas for programmed activities are limited and mostly provide places for children and their parents to use and socialize. The information, gathered from literature, observations, inventory and analyses from Mårtenshage, resulted in a number of aspects
that are important to prioritize. The most important ones are: 1) to create variation in the environments character and in types of activities; 2) to gather different types of meeting places instead of spreading them out;
3) not to be afraid to program, in means of creating activity zones; and 4) think about all ages in life. It is also important to create places that stood out from other places in the city of Västerås so that people would
visit Mårtenshage for that particular activity. There is, for example, a dog park that is much larger and has more to offer than other ones in the city, a theme playground that offers different play equipment than usual playgrounds, and a climbing playground for older children.

The result of this project is an area for recreation- and activity with three zones, with different places for meeting and activities next to each other. These three zones are spread across the area. The proposed design
presents a number of new activities and environments but it also contains some development of the already existing structures.

Main title:Plats för möten, upplevelse och aktivitet
Subtitle:mötesplatser i det gröna offentliga rummet
Authors:Tunhielm, Jenny
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Johansson, Rolf and Hedberg, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, mötesplatser, offentligt rum, Västerås, Mårtenshage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2013 15:20
Metadata Last Modified:02 Jul 2013 15:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics