Home About Browse Search
Svenska


Lennfalk, Fredrik, 2014. Utvecklingsprogram för Nytorps gärde : ett förslag till utvecklingen av ett parkområde i Stockholms ytterstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

En förtätning av huvudstaden har alltjämt kommit att accepteras som den utgångspunkt efter vilken Stockholm stad ska fortsätta att växa. Hammarbyhöjden och Björkhagen räknas till det område som enligt översiktsplanen pekas ut som den centrala stadens utvidgning och på sikt tror man att 1500-3000 nya bostäder ska kunna rymmas inom de två stadsdelarna. Nytorps gärde utgör ett större grönområde som finns i nära anslutning till Hammarbyhöjden och Björkhagen. Området beskrivs enligt stadens sociotopkarta som en landskapspark där invånarna har möjlighet att ta del av natur, grönska, rekreation, lek, möten och sociala aktiviteter. Parken är lokaliserad i ett attraktivt läge i staden och i takt med att befolkningen i Stockholm ökar och kravet på fler bostäder blir alltmer akut känns det relevant att undersöka möjligheterna till att exploatera området. Det kräver dock en förståelse av parkens roll och betydelse för staden. I det här arbetet analyseras och beskrivs Nytorps gärdes nuvarande kvaliteter och ett nytt utvecklingsprogram undersöker huruvida det också är möjligt att skapa en rad nya positiva värden för området. Fokus riktas bland annat mot frågor om olika målgruppers relation till landskapet, vikten av närheten till naturen, vardagslandskapets betydelse och för- och nackdelar med att ta hjälp av brukarna av en plats. En viktig del i förstudierna av parken utgörs av ett antal intervjuer med områdets besökare. Här nämns bland annat vurmen för det offentliga Nytorpsbadet, naturen och de öppna flexibla ytorna i parken. Barnens vistelse vid och möjligheten till lek kring Nytorpsberget pekas också ut som en värdefull kvalitet. I arbetets analys presenteras en rumslig analys som hämtar inspiration från stadsplaneringsteoretikern Kevin Lynchs sätt att se på utemiljöer. Det görs också en landskapskaraktärisering av parken utifrån metoden Landscape Character Assessment. I den pekas blandat annat flera viktiga entrézoner inom och till parkområdet ut. I en senare del av utvecklingsprogrammet presenteras ett gestaltat förslag där ett antal visioner och bärande principer visar hur området skulle kunna utvecklas. Visionerna och principerna i förslaget förmedlas genom såväl text som illustrativa plankartor och bilder över parken i en tänkt framtid. Här föreslås det bland annat hur entréerna till parken kan förbättras och tydliggöras. En diskussion förs också kring hur känslan av naturens närvaro bäst ska bevaras i området, samt hur nya inslag och förändringar skulle kunna aktivera parken ytterligare och locka många fler besökare till den. Förslaget ser en potential och fördel i att låta Nytorps gärde utvecklas till en stadspark för invånarna i Stockholms södra ytterstad i framtiden.

Main title:Utvecklingsprogram för Nytorps gärde
Subtitle:ett förslag till utvecklingen av ett parkområde i Stockholms ytterstad
Authors:Lennfalk, Fredrik
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Johansson, Rolf and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, landskapsanalys, park, natur, gestaltning, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2014 14:41
Metadata Last Modified:20 Mar 2014 14:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics