Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Klara, 2016. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
915kB

Abstract

Introducerade arter som sprider sig invasivt i sin nya miljö anses vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen. I detta arbete studerades hur landskapsarkitekter genom kunskap om invasivt växtmaterial kan begränsa oönskad spridning i urbana miljöer. Arbetet omfattas av en förstudie, en litteraturstudie och en riskbedömning av introducerade träd och buskar. I förstudien förs ett resonemang kring varför användningen av introducerade arter i urban miljö är nödvändig samt de funktioner som växtmaterial har i staden. Litteraturstudien sammanfattar vilka biologiska egenskaper som leder till invasivitet samt redogör för de konsekvenser spridningen av invasiva arter kan medföra. Studierna uppmärksammar även situationen i Sverige och utreder vilken roll urbana miljöer och lanskapsarkitekter spelar i spridningen av invasiva arter. Studierna resulterade i upprättandet av fem kriterier för riskbedömning vid val av växtmaterial i urban miljö. Kriterierna tillämpades i en riskbedömning av det växtkompendium som används under landskapsarkitektutbildningen i Uppsala. En avslutande diskussion fördes kring de strategier som landskapsarkitekter kan använda sig av för att undvika oönskad spridning av växtmaterial. Slutsatsen var att spridning av invasiva arter kan medföra mycket allvarliga konsekvenser såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Genom kunskap om växters spridningsstrategier kan rätt art användas på rätt plats och skadeverkningar undvikas.

,

Introduced alien species that’s spreading in their new habitat is considered one of the biggest threats against biodiversity in the world. This paper investigated how landscape architects through knowledge about invasive plant material can avoid further spread in urban environments. The paper covers an initial pre-study, a literature study and a risk assessment on introduced trees and shrubs. The pre-study identifies why the use of introduced species in urban environments is necessary and which contributions plants material can make in urban environments. The literature study summarizes the biological characteristics that can lead to invasiveness and describes the consequences of the spread of invasive alien species. The study also comments on the current situation in Sweden and investigates the role of urban environments and landscape architects in the spread of invasive alien species. The result of the paper was the establishing of five criteria for a risk assessment on introduced plant material in urban environments. The criteria were applied in a risk assessment on the compendium of plant material that is used in the landscape architecture program in Uppsala. A final discussion evaluated strategies that can be used by landscape architects to avoid unintended spread of plant material. The conclusion of the paper was that the spread of invasive alien species can have very severe ecological, economic and social consequences that can be avoided through knowledge about plant’s distribution strategies.

Main title:Invasivt växtmaterial
Subtitle:vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer
Authors:Samuelsson, Klara
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:riskbedömning, introducerat, invasivt, växtmaterial, urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5823
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5823
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2016 11:59
Metadata Last Modified:15 Sep 2016 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics