Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2018. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
37MB
[img] PDF (Komprimerad version)
19MB

Abstract

In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. This master thesis is an independent work within landscape architecture with the focus on designing in relation to sea level rise and flooding. Through the understanding of climate change adaptation and resilience concepts, this thesis aims to identify design principles to resist extreme weather events and flood risk. The principles derived from resilience theory will further be applied on a case study in order to test and explore what kind of tactics that foregrounds in addressing flood risk and sea level rise. While discussing the most fundamental design processes about coastal landscape and its water related problems, the design principles will work as an inspirational guide for architects, designers, planners and other people interested in the subject. The design principles are based on and inspired by human relationship with water, projects from all over the world and well-known principles as methods in dealing with flood risk and rising sea levels. The principle integrate aims to see the coastal landscape as an opportunity, instead of a constraint, and further on adapt into living with water. Protect aims to managing water and to sheltering certain interests and further shut the water out in order not to interrupt the life within the protected area. Finally, separate aims to distance the water by temporary or permanent relocation but could however also mean to create restrictions where or where not to exploit. The design proposal, Archi-Pelago, are applied on Falsterbo peninsula in Sweden. It aims to test the principles and together with a series of tactics answer how the principles will practically be achieved. Archi-Pelago aims to enlighten a landscape architect’s perspective on flooding and sea level rise in relation to resilience. The outcome of the project creates several opportunities to not only protecting us from the water but to see new ways to actually live with water or to use the water as a possibility.

,

Den globala uppvärmningens framfart är idag ett av världens mest högaktuella problem där klimatets ökande medeltemperatur har orsakat världens hav att expandera, också kallad termisk expansion. De mest frekventa naturkatastroferna är idag vattenrelaterade vilket medföljer stora utmaningar i att gestalta och planera skydd för vår byggda och naturliga kustmiljö. Denna masteruppsats är ett självständigt arbete inom landskapsarkitektur med fokus på gestaltning i relation till havsnivåhöjning och översvämningar. Genom förståelsen av klimatanpassning och resilienta koncept ämnar denna uppsats till att identifiera gestaltningsprinciper med syftet i att hantera extrema väderförutsättningar. Principerna, vilka är härledda från litteratur om resiliens, kommer vidare att tillämpas på ett fysiskt område. Detta i avsikt att testa och undersöka vilken typ av taktik som ger exempel på vilka praktiska lösningar som kan tillämpas på platsen. Genom att föra en diskussion rörande de mest grundläggande metoderna och föreställningarna om kustlandskapet ska gestaltningsprinciperna fungera som en inspirerande guide för arkitekter, designers, planerare och övriga intresserade i ämnet. De tre utarbetade principerna är baserade på och inspirerade av människans historia med att leva med vatten, projekt världen över samt kända principer och metoder inom resilient gestaltning. Resultatet utgörs av tre principer som kan tillämpas; integrera, skydda och separera. Integrera handlar om att anpassa sig till att leva med kustlandskapet där vattnet ses som en möjlighet snarare än ett problem. Principen skydda ämnar till att skydda valda värden och intressen från vattnet genom att stänga det ute i syfte att låta livet fortgå inom det skyddade området. Slutligen, menar separera på att ta distansera sig från vattnet genom att temporärt eller permanent flytta till säkrare områden. Detta kan även innebära restriktioner i vart exploatering får och inte får ske. Gestaltningsförslaget, Archi-Pelago, tillämpas på Falsterbohalvön i Sverige. Det syftar till att testa principerna tillsammans med en serie taktiker som svarar på hur principerna praktiskt sett ska uppnås. Archi-Pelago avser till att upplysa landskapsarkitektens perspektiv på översvämningar och stigande havsnivåer med fokus på resiliens. Projektets resultat skapar flera möjligheter i att skydda oss från vattnet men också att skapa metoder för att leva ett liv med vatten som tillgång.

Main title:A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape
Subtitle:exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels
Authors:Johansson, Julia and Sandström, Elli
Supervisor:Tag-Eldeen, Zeinab
Examiner:Cashmore, Matthew and Yigit Turan, Burcu
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:resilience, landscape architecture, resilient design, global warming, climate change, climate adaptation, sea level rise, flooding, coastal protection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9850
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9850
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:10 Oct 2018 14:05
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics