Home About Browse Search
Svenska


Garnell, Liselott, 2013. Industrimiljö under omvandling : ett gestaltningsförslag av de offentliga miljöerna i Gustavsbergs hamn. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Idag finns många nedlagda industrimiljöer som formats om för att fungera för nya ändamål. En del har övergått till att bli bostadsområden medan andra har blivit områden för handel. Gustavsbergs hamn är en del av ett historiskt industriområde för porslinstillverkning. Området ligger i Gustavsberg som är centralort i Värmdö kommun. Kommunens geografiska läge är Stockholms läns inre skärgård. Gustavsberg expanderar kraftigt och det planeras för en mängd nya bostäder. Värmdö kommuns vision är att hamnen ska bli en unik, attraktiv stadsdel full av liv och rörelse och vara en del av stadskärnan i Gustavsberg med väl integrerade gångstråk för att skapa ett naturligt flöde och genomströmning av människor. De många nya invånarna innebär ett ökat befolkningstryck i Gustavsbergs hamn. De offentliga miljöerna i hamnen behöver gestaltas för att svara mot kommunens framtida stadsutvecklingsbehov. Gustavsbergs hamn är idag riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att ingrepp som görs inte får skada dess värde som nationellt intresse. Omvandlingen bör därför ske med hänsyn till de värden som finns idag. Syftet med detta arbete är att möjliggöra ett naturligt flöde för gångtrafikanter genom stadsdelen samt undersöka hur de offentliga miljöerna i detta historiskt värdefulla område kan utformas för att svara mot nutida och framtida stadsutvecklingsbehov. Genom fördjupning i vad som kännetecknar en offentlig plats och vad som gör att människor vill uppehålla sig där har jag genom analyser med Arne Branzells och Kevin Lynchs analysmetoder format ett illustrativt idéförslag. Förslaget visar hur Gustavsbergs hamns offentliga miljöer kan förändras så att möjlighet skapas för en attraktiv och trygg miljö full av mänskligt liv och rörelse.

,

Today there are many disused industrial environments that are redesigned to suit new purposes. Some have become residential areas while others have become areas of commerce. Gustavsbergs hamn is a port and part of an historical industrial site for porcelain production. The port is located in Gustavsberg, the seat of Värmdö municipality. The municipality's geographical position is in Stockholm County's inner archipelago. Gustavsberg is experiencing a phase of major expansion and a variety of new housing areas are being planned. Värmdö municipality's vision is for the port to become a unique, attractive neighbourhood filled with life and commotion. The vision also requires the area to be a part of the town center in Gustavsberg with well integrated walkways to create a natural movement and flow of people. With increased popularity the port needs to be designed to harbour the numerous new residents. Gustavsbergs hamn is a national interest for heritage protection and therefore requires conversion done in consonance with existing values. The aim of this work is to allow a natural flow of pedestrians through the area and to investigate how to design public environments in the historically valuable site so that it responds to current and future needs. Through immersion in what characterizes a public place and what makes people choose to spend time there I have formed an illustrative proposed idea. The proposal shows how Gustavsbergs hamn's public spaces can be transformed into becoming attractive, safe and lively places.

Main title:Industrimiljö under omvandling
Subtitle:ett gestaltningsförslag av de offentliga miljöerna i Gustavsbergs hamn
Authors:Garnell, Liselott
Supervisor:Johansson, Rolf
Examiner:Dahlman, Ylva and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stråk, offentlig miljö, industrimiljö, gestaltning, Gustavsbergs hamn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2960
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2960
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2013 13:56
Metadata Last Modified:18 Dec 2013 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics