Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2016. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

The thesis investigates alternatives to contemporary urban planning. The aim is to find solutions to how a more flexible development can be brought about in the specific area around the Teltow Canal on the outskirts of Berlin. In the thesis, it argues that planning regulations and methods have not been able to keep up with the rapid changes in society which has led to urban environments not being flexible enough when conditions change. To find methods and ideas for solutions, a literature study of contemporary sources on the subject was conducted. The literature study is presented in a theoretical framework divided into the three themes; Flexible Urban Planning, Small-scale Interventions and Interim Use. From the conclusions drawn from the themes, a number of design concepts are established and presented in a conceptual framework. The concepts include reusing and retaining elements of the area, multifunctional material and design, open planning process, accessibility to and adaptability of areas, and establishing clear frameworks for future development. The study of the district chosen for the thesis shows that it contains extensive green spaces along the Teltow Canal as well as built environment of historical and cultural importance. The area also exhibits a lack of infrastructure and accessibility. The proposal is based on the examples and methods studied in literature. The idea combines the strength of the existing green spaces with the implementation of a new green path network. It will act as a framework for future urban development and at the same time ensure a connectivity of green spaces over time. Within the green path network a series of interventions are proposed. By adapting to the existing conditions and reusing and retaining physical characteristics, the interventions open up spaces for new connections, uses and possibilities. All interventions are placed at strategic points in the area to have a catalytic effect, guiding the future development of the surrounding environment.

,

Detta arbete undersöker alternativa metoder för stadsplanering som fokuserar på en mer flexibel framtida stadsutveckling. I arbetet argumenteras det för att lagstiftning och metoder inom stadsplanering inte har lyckats hålla takten med den snabba samhällsutvecklingen, vilket har lett till stadsmiljöer som inte är tillräckligt flexibla när förhållandena förändras. Arbetets syfte är att finna lösningar för en mer flexibel utveckling i det specifika området runt Teltowkanal, i utkanten av Berlin. För att finna exempel på metoder och idéer på lösningar, har en litteraturstudie av samtida källor inom ämnet genomförts. Litteraturstudien presenteras i ett teoretiskt ramverk, indelat i tre teman; Flexibel stadsplanering, småskaliga interventioner och interim-användning. Från de slutsatser som dragits i detta ramverk presenteras ett antal gestaltningsmetoder. De inkluderar bland annat multifunktionell gestaltning, tillgänglighet och anpassningsbarhet. att återanvända och behålla fysiska samt mentala aspekter på platsen, samhällsengagemang och öppna planeringsprocesser, och etablering av tydliga nätverk och ramverk för framtida utveckling. Platsstudien av det valda området visar att det finns rikligt med grönområden längs Teltowkanal och flera bebyggelser med historisk och kulturell betydelse. Inom stora delar av området finns också en bristande infrastruktur vilket drastiskt minskar tillgängligheten. Baserat på de exempel och ideér som studerats i litteraturen har ett gestaltningsförslag för områdets utveckling tagits fram. I förslaget som presenteras sammanförs styrkan i den utvecklade grönstrukturen med den bristande infrastrukturen genom att etablera ett grönt vägnät. Detta nätverk fungerar som ett ramverk för framtida stadsutveckling i området och säkerställer samtidigt en sammanhängande grönstruktur. Inom det gröna vägnätet föreslås ett antal interventioner som placeras på strategiskt valda platser och anpassas till den befintliga situationen och återanvänder platsernas karaktär. Interventionerna skapar nya kopplingar och funktioner som möjliggör för en katalytisk effekt som även kan vägleda den framtida utvecklingen av närliggande områden.

Main title:Erasing borders at Teltow Canal Berlin
Subtitle:an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use
Authors:Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Berglund, Ulla and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:flexible urban planning, small-scale interventions, interim use, landscape architecture, Berlin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:10 May 2016 11:49
Metadata Last Modified:10 May 2016 11:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics