Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Martha, 2018. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats undersöker förtätning på grönområden och särskilt hur det argumenteras för en ökning av kvalitet på kvarvarande grönområde när staden förtätas. Syftet är att få en bättre inblick i vad kvalitet kan vara för någonting och vad det kan syfta på när det gäl-ler grönstruktur. Specifikt är syftet att få en bättre inblick i hur Stockholms stad använder begreppet i olika dokument i planprocessen. Arbetet består av en litteraturstudie och en fallstudie med efterföljande diskussion.
Litteraturstudien undersöker begreppet kvalitet och mynnar ut i en definition som bas-eras på Thompsons (2000) begrepp trivalent design och lyder som följer: Begreppet kva-litet gällande grönstruktur grundar sig på en subjektiv syn på landskap och där värden i de tre dimensionerna ekologi, socialt och estetik finns representerade i hög grad.
Årstafältet i Stockholm studerades i fältstudien eftersom det är ett förtätningsprojekt på ett grönområde och för att resonemanget om att bygga på grönområden och höja kvali-teten på kvarvarande grönområden finns med i Stockholms stads översiktsplan. Fallstu-dien visar att en kvalitetshöjning på Årstafältet innebär att fler värden tillkommer än vad som tas bort. Värden i alla tre dimensionerna ekologiskt, socialt och estetiskt tillkommer och Årstafältet kan därför anses få en mer trivalent design.

,

This thesis examines densification on green structures in cities in connection with the term quality. The purpose is to gain a better understanding of what the word quality on green structures can mean, and specifically what planners mean when they say that qual-ity on green structure will increase. This was done through a literature study of the term quality and a case study of a current project at Årstafältet in Stockholm. The literature study amounts to a definition of quality based on the term trivalent design, which was coined by Thompson (2000). The case study shows that what the planning documents mean with an increase in quality on Årstafältet is that more values are added to the area than are taken away. Values in all three categories of trivalent design; ecology, commu-nity and delight, are added which means that Årstafältet will get a more trivalent design and therefore higher quality.

Main title:Vad innebär kvalitet på grönstruktur?
Subtitle:en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm
Authors:Jacobsson, Martha
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönområde, grönstruktur, kvalitet, planering, värde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2018 09:24
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics