Home About Browse Search
Svenska


Lizell, Henrik and Rådberg, Louise, 2014. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

I urbana miljöer har antalet stressrelaterade sjukdomar ökat. En healing garden eller rehabiliteringsträdgård är speciellt designad för att minska stress och öka återhämtning.

Syftet med arbetet är att identifiera de stressreducerande designprinciperna för en healing garden och undersöka hur de kan användas i en omgestaltning av en stressig plats i staden för att dämpa stress och möjliggöra återhämtning för besökarna. Arbetet avgränsas till helande trädgårdar med syfte att motverka stress.

Det finns inget svar på varför en vistelse i en helande trädgård har en återhämtande effekt men det finns studier som visar att de har det. Olika teorier presenteras, bland annat att vi människor evolutionärt sett är mer anpassade till ett liv i naturen och att det därmed har en lugnande effekt. En annan teori är att välmående kommer som följd av aktivitet i trädgården.

Vi valde att omgestalta Uppsala Resecentrum eftersom det är en plats där många människor dagligen passerar och som vi upplever som stressig. Genom en litteraturstudie identifierade vi designpriciperna och som komplement till den genomförde vi en fältstudie till en befintlig healing garden. Vi inventerade och analyserade Uppsala Resecentrum utifrån de framtagna designprinciperna. Därefter skrev vi ett program för vad som behövde göras för att platsen skulle bli stressreducerande och öka återhämtningen. Med utgångspunkt i programmet gjorde vi en omgestaltning. Resultatet är en plats som gestaltas utifrån de framtagna designprinciperna, exempel på dessa är varierande rumslighet, tillfredsställelse av flera sinnen och känsla av natur. I förslaget får Uppsala Resecentrum en större variation i växtmaterialet, fler sittbänkar och en mer effektiv användning av ytan. Slutsatsen vi kan dra är att vår omgestaltning av Uppsala Resecentrum innebär att platsen blir mer restorativ än vad den är i dagsläget. Vi kan inte garantera att alla besökare upplever att platsen reducerar stress och gynnar återhämtning. Det beror på att besökare är av varierad sinnesstämning och har olika behov. Den nya utformningen med större variation ökar dock chansen att det finns något för alla.

,

The number of stress related diseases have increased in urban environments. A healing garden is a garden designed to reduce stress and enable recovery.

The aim of this thesis is to identify the stress-reducing design principles of a healing garden and to investigate how they can be used in a redesign of a stressful place in the city to reduce stress and enable recovery for the visitors. The thesis is delimited to healing gardens that prevent stress. There is no answer to why healing gardens have stress-reducing effects but studies show that one benefits from being in a healing garden. Different theories have been presented, for example one saying that humans are evolutionary adapted to a life in nature and that nature itself therefore has healing effects. Another theory says that well-beeing is derived from activities in the garden room.

We chose to redesign Uppsala Resecentrum because it is a place many people visit daily and a place we find stressful. We identified the designprinciples by studying literature and as a compliment we made a visit to an existing healing garden. We made an inventory and an analysis of Uppsala Resecentrum according to our designprinciples. After that we wrote a program for requierd changes and made our redesign. The result is a garden designed with the designprinciples in mind, a variety in spatiality, satisfaction of all senses and sense of nature are examples of these designprinciples. Uppsala Resecentrum gained a greater variation in plants and trees, more benches and a more effective use of the area. The redesign will create a place with higher potential of beeing stress-reducing than the existing garden. We can not guarantee that all visitors gain recovery from stress. This depends on the fact that every vistitor has different needs and state of minds. The redesign has a greater variety and increases the chance that there is something for everyone.

Main title:En healing garden vid Uppsala resecentrum
Subtitle:för återhämtning i staden
Authors:Lizell, Henrik and Rådberg, Louise
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:garden, healing, stress, Uppsala Resecentrum, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3625
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3625
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2014 14:45
Metadata Last Modified:27 Aug 2014 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics