Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Carin, 2015. Social sustainability in urban renewal : a case study of Melbourne Docklands and Hammarby Sjöstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Cities are forever transforming, never standing still; they are organisms in a constant evolution. With urbanization and globalization cities have gained importance and developed a need to compete with each other; one can say that today we live in a shrinking world where the cities nevertheless keep growing with an increasing population. With urban renewal, cities can both respond to the growing need for building more housing and provide an opportunity to stand out among other cities, why this is an approach many cities use to develop themselves. However, experiences from urban renewal projects have shown that there are many challenges associated with urban renewal, especially social challenges such as socioeconomic differences and segregation. Social challenges such as these constitute the foundation of the concept of social sustainability - the social dimension of sustainability. Therefore there is a need for landscape architects and urban planners to gain more knowledge about urban renewal developments and how to ensure that they become socially sustainable. In this thesis the complex concepts of urban renewal and social sustainability are studied and defined. A framework to be able to study the social sustainability of a city district has also been established in this thesis. This framework is based upon four groups of contribution factors to social sustainability; social services & accessibility, social mix & social inclusion, overall form & function and social networks & stability. The framework is used to study the social sustainability of two important and current cases of urban renewal developments; Melbourne Docklands in Melbourne, Australia and Hammarby Sjöstad in Stockholm, Sweden. From these two case studies twenty-seven different key points have been established that together form a guideline as to what to consider in urban renewal developments when wanting to create a socially sustainable neighborhood. The thesis ends with a reflection and discussion about social sustainability in urban renewal developments as well as provides ideas to new master thesis to other landscape architect students.

,

Städer är i ständig förändring och aldrig statiska, de är organismer i en beständig evolution. Med urbanisering och globalisering har städer fått allt ökande betydelse och utvecklat ett behov av att konkurrera med varandra; man skulle kunna säga att vi idag lever i en minskande värld där städerna emellertid fortsätter att växa med en ständigt ökande befolkning. Med stadsförnyelseprojekt har städer en möjlighet att svara på det tilltagande behovet av nya bostäder samtidigt som det ger en möjlighet att skapa framstående projekt som kan ge en stark identitet till en stad. Därför använder många städer stadsförnyelseprojekt för att vidareutvecklas. Från existerande stadsbyggnadsprojekt har det dock framkommit att det finns många utmaningar med dessa projekt, och många av dessa utmaningar rör sociala frågor så som socioekonomiska skillnader och segregering. Sociala utmaningar som dessa utgör grunden till konceptet social hållbarhet – den sociala dimensionen av hållbarhet. Det finns därför ett behov för landskapsarkitekter och stadsplanerare att få mer kunskap om stadsförnyelseprojekt och hur man kan säkerhetsställa att de blir socialt hållbara. I den här uppsatsen har de komplexa begreppen stadsförnyelse samt social hållbarhet studerats och definierats. Ett ramverk för att kunna studera social hållbarhet i en stadsdel har även tagits fram i uppsatsen. Detta ramverk är baserat på fyra grupper av bidragande faktorer till social hållbarhet: sociala tjänster & tillgänglighet, social blandning & social integration, övergripande form och funktion samt sociala nätverk & stabilitet. Ramverket användes för att studera den sociala hållbarheten hos två viktiga och aktuella stadsförnyelseprojekt; Melbourne Docklands i Melbourne, Australien och Hammarby Sjöstad i Stockholm, Sverige. Från dessa två fallstudier har tjugosju olika punkter tagits fram som tillsammans skapar en riktlinje för hur man kan arbeta med stadsförnyelseprojekt när man vill skapa socialt hållbara stadsdelar. Denna uppsats avslutar med en reflektion och diskussion om social hållbarhet i stadsförnyelseprojekt samt erbjuder idéer på nya examensarbeten till andra landskapsarkitektstudenter.

Main title:Social sustainability in urban renewal
Subtitle:a case study of Melbourne Docklands and Hammarby Sjöstad
Authors:Dahlberg, Carin
Supervisor:Calderon, Camilo
Examiner:Berg, Per G.
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:social sustainability, sustainable development, urban renewal, urban regeneration, case study, Hammarby Sjöstad, Melbourne Docklands
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:21 Aug 2015 13:49
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 13:49

Repository Staff Only: item control page