Home About Browse Search
Svenska


Wedlin, Arvid, 2013. Vinnarnas Gemensamma Nämnare : en jämförande studie av fem vinnande tävlingsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arkitekttävlingar är ett moment inom arkitektprofessionen som handlar om att i en tävling med andra arkitekter åstadkomma det bästa förslaget på utformning, funktioner och användning av en plats eller byggnad. Vad krävs för att göra det? Den här kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet under vårterminen 2013 med avsikt att lära sig mer om tävlingar,
skapandet av högkvalitativa tävlingsförslag och hur man vinner arkitekttävlingar. Syftet var att genom en jämförande studie undersöka vad vinnande tävlingsförslag har gemensamt.

Jämförelsen gjordes på fem vinnande tävlingsförslag som matchade tre kriterier. De skulle vara aktuella, från tävlingar huvudsakligen för landskapsarkitekter och med likartade tävlingsuppdrag gällande gestaltning av platser. De fem förslagen var:
» Flow. Leena Marjamaa, sivilarkitekt MNAL, Oslo. Fristadstorget i Eskilstuna, 2005.
» Ett Möjlighetsfält. Polyform Arkitekter ApS. Täby Torg, 2007.
» Alla Tiders Torg. Sydväst Arkitektur och Landskap AB, samt Malmström Edström med flera. Visby Stora Torg, 2009.
» SOfFTA. White Arkitekter AB. Forumtorget i Uppsala, 2011.
» Hjärta Bollnäs. KARAVAN Arkitektur & Landskap AB. Brotorget i Bollnäs, 2013.

Som metod användes först litteraturstudier och samtal med ansvariga arkitekter för att samla in information, som därefter utnyttjades i metodutvecklingen av den egna metod som användes vid jämförelsen av förslagen. Metoden var granskning och jämförelse av förslagens gestaltning och slutgiltiga presentation utifrån ett granskningsprotokoll som utgick från fyra aspekter: Arkitektonisk gestaltning –
uttryck, Funktionalitet, Genomförbarhet och Presentation.

Resultatet visade på åtta likheter som gällde fyra eller fem av fem förslag.
Flexibilitet, belysningsfokus, geometriskt formspråk och sammanhängande markbeläggning var likheter som överensstämde med samtliga förslag, medan specialdesignade sittmöbler, natt- och/eller vinterperspektiv, vattenränna/
vattenspel och små illustrationsbilder var något som fyra av fem vinnande tävlingsförslag hade med.

Betydelsen av resultatet och hur det kan användas diskuterade jag sedan ur två synvinklar. Dels kan man utnyttja de likheter som finns och se dem som knep för att vinna tävlingar, dels kan de ses som en tankeställare där man kan fundera på om tävlingsförslagen är för lika varandra och om tävlingsbestämmelserna skulle kunna utvecklas.

En slutsats är att det i tävlingar handlar mycket om att visa så mycket som möjligt av sitt förslag och hur det ska fungera över året och dygnets alla timmar. För att göra det krävs ett genomtänkt och genomarbetat förslag där man har funderat över platsens användning och funktion även under de tidpunkter då det normalt är lägre aktivitet på offentliga platser.

,

Architectural design competitions are an element in the architectural profession where architects compete against each other to create the best competition entry containing the design as well as functions and use of a place or a building. What are the requirements to do that? This bachelor thesis was written at the Department of Urban and Rural Development at Swedish University of Agricultural
Sciences, with the intention of learning more about competitions, the creation of high-quality competition entries and how to win architectural competitions. The
aim was to examine what winning competitions entries have in common, through a comparative study.

The comparison was made on five winning competition entries that matched three criteria. They should be current, from competitions mainly for landscape architects and with similar competition assignments about designing places. The
five winning competition entries were:
» Flow. Leena Marjamaa, sivilarkitekt MNAL, Oslo. Fristadstorget i Eskilstuna, 2005.
» Ett Möjlighetsfält. Polyform Arkitekter ApS. Täby Torg, 2007.
» Alla Tiders Torg. Sydväst Arkitektur och Landskap AB, samt Malmström Edström med flera. Visby Stora Torg, 2009.
» SOfFTA. White Arkitekter AB. Forumtorget i Uppsala, 2011.
» Hjärta Bollnäs. KARAVAN Arkitektur & Landskap AB. Brotorget i Bollnäs,
2013.

The methods first used were literature studies and conversations with the architects accountable for the competition entries, to gather information for the development of a new method that was created and used to compare the competition entries. The new method was to review and compare the competition entries’design and final presentation through an assessment report based on four aspects: Architectural design and expression, functionality, feasibility and presentation.

The results showed eight similarities that applied to the winning competition entries. Flexibility, lighting, geometrical design and coherent groundcovers were
similarities that were consistent on all of the entries, while specially-designed seating, night and/or winter perspective, flume/water feature and small illustration
images were similarities that applied on four out of five winning competition entries.

The significance of the result and how it can be used is then discussed from two viewpoints. First, one can take advantage of the result and see the similarities
as tricks to win competitions. Second, the result can be seen as a wake-up call that perhaps the competition entries are too similar and one needs to reflect on what to do about that. Perhaps the architectural competitions could be developed.

In conclusion, the result is that a competition entry should show as much as possible of the idea and design and how the place will work during the year and at all hours of the day. The entry has to be thoughtful and well elaborated and the uses and functions of the place, also the times when it’s normally lower activity on public places, to have been pondered and reflected upon.

Main title:Vinnarnas Gemensamma Nämnare
Subtitle:en jämförande studie av fem vinnande tävlingsförslag
Authors:Wedlin, Arvid
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitektonisk kvalitet, arkitekttävling, jämförande studie, tävlingsförslag, vinnare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2013 15:05
Metadata Last Modified:19 Jun 2013 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics