Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Alice, 2014. Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark : idéer för Kopparlunden i Västerås. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Arbetets syfte är att undersöka hur man kan planera och utforma en hållbar dagvattenhantering på förorenad mark utifrån området Kopparlunden i Västerås. I Kopparlunden planeras en utveckling till en blandad stadsdel präglad av hållbara lösningar där dagvattenhantering blir en betydande del. Hållbar dagvattenhantering är en viktig del i klimatanpassningen av stadsmiljön men också för att minska föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag. Öppna dagvattenlösningar använder naturens principer för att fördröja och rena dagvattnet så nära källan som möjligt, ofta genom infiltration. Genomtänkta och platsanpassade öppna lösningar kan skapa mervärden i stadsmiljön, till exempel biologiska, estetiska och upplevelsemässiga. Att dagvattenhanteringen diskuteras tidigt i planeringsprocessen är en viktig förutsättning för ett bra resultat liksom ett samarbete mellan olika yrkesområden. En anpassad växtbäddsuppbyggnad, dimensionering och växtval är exempel på aspekter som är relevanta i projekteringsskedet. På förorenad mark kan infiltration av dagvatten leda till att föroreningar sprids och dagvattenhanteringen måste därför anpassas. Referensprojekt från Emeryville i Kalifornien liksom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm studeras för att visa på principer och lösningar för en sådan anpassning. Olika typer av täta växtbäddar med underliggande dränering har använts i projekten för att undvika infiltration, men även andra lösningar som gröna tak, avledning i rännor liksom uppsamling av takvatten för bevattning används. Kopparlunden är ett industriområde med en lång historia och har ett starkt symbolvärde för Västerås. Idag består området av en välbevarad kärna med industribyggnader från tidigt 1900-tal omgärdat av större industrihallar och stora asfalterade ytor. Ett planprogram för Kopparlunden föreslår en utveckling av hela området till en blandad stadsdel och redovisar en övergripande struktur med stråk och platsbildningar. Utifrån föreslagna och befintliga karaktärer presenteras möjliga småskaliga dagvattenlösningar för området liksom idéer för hur de kan integreras i den tänkta strukturen. Att synliggöra dagvattenhanteringen och skapa mervärden i området är en viktig princip i förslaget samtidigt som dagvattenhanteringen anpassas till föroreningssituationen. Sammanfattningsvis presenterar arbetet exempel på förhållningssätt och lösningar som kan användas på förorenad mark, men diskuterar även vilka mervärden dagvatten kan bidra till i stadsmiljön och hur lösningarna kan anpassas till en specifik plats karaktär och funktion.

,

The aim of this thesis is to study how Stormwater Best Management Practices (BMPs) can be implemented on brownfield sites with soil contamination. The district Kopparlunden in Västerås, a town in central Sweden, is used as a case study area. To face the impacts of climate change cities must find ways to adapt to extreme weather events and shifting precipitation patterns. Sustainable stormwater management can be introduced to prevent flooding and to treat polluted runoff. By weaving natural processes such as infiltration, evapotranspiration and detention of stormwater into the built environment, green infrastructure provides stormwater management and supports sustainable communities. Additional values such as recreational, aesthetical and ecological can be incorporated in the design as the water is made visible. Successful implementation requires collaboration between different disciplines and that possible solutions are considered early in the process. Brownfield redevelopment may be complicated by the presence of contamination. Infiltrating stormwater at contaminated sites may mobilize the contaminants and increase the risk of groundwater contamination. At sites where infiltration practices are not advisable, it may still be possible to use BMPs such as green roofs, rainwater storage and biofiltration facilities with an impermeable liner to manage stormwater. To identify the latest techniques used on redeveloped brownfield sites reference projects from Norra Djurgårdsstaden in Stockholm and Emeryville in California were studied. The overall strategy for all projects is to use green infrastructure to reduce, capture and treat the runoff on site. Different stormwater facilities with an impermeable liner to prevent infiltration and underdrains are used. Kopparlunden is located in the central parts of Västerås and has played an important role in the city’s industrial development. The area used to be a closed industrial site but has later been redeveloped and now hosts offices, businesses and a cultural center. The municipality has formed guidelines of how to preserve the unique characters of the area in the future transformations into a mixed-use development. As the area is contaminated due to former industrial activities infiltration of stormwater is not allowed. Small scaled stormwater BMPs can be incorporated in the new structure to reduce the amounts of runoff and retain and treat the stormwater on site. The BMPs that are suggested for Kopparlunden are green roofs, green walls, rainwater storage, open channels and controlled flooding areas with multifunctional use. Swales, rain gardens, street plantings, ponds and permeable pavements can be used if designed with an impermeable liner and underdrains. Stormwater artworks expressing the aesthetics of water are suggested to make stormwater a visible feature. In summary this thesis presents examples of approaches and solutions that can be used on contaminated land, and discusses the possible added values of stormwater BMPs in urban areas.

Main title:Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark
Subtitle:idéer för Kopparlunden i Västerås
Authors:Johansson, Alice
Supervisor:Abu-Bakr, Kani
Examiner:Åkerskog, Ann and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbar dagvattenhantering, förorenad mark, LOD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 08:43
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 08:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics