Home About Browse Search
Svenska


Erixon, Hannes, 2011. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
41MB

Abstract

Uppsalas stadspark Stadsträdgården står inför förändringar då det finns planer på att bygga en stor arenaanläggning bredvid. Om planerna genomförs riskerar parken att påverkas negativt. Därför har jag analyserat och tydliggjort Stadsträdgårdens kvaliteter så att de kan bevaras och utvecklas istället. Den teoretiska grund jag utgått ifrån när jag analyserat parkens kvaliteter är Patrik Grahns parkkaraktärer. I sin forskning har han sammanfattat vad människor efterfrågar i parker till åtta parkkaraktärer. Dessa karaktärer kallar han för: Vild, Artrik, Rofylld, Rymd, Samvaro/möte, Kultur, Refug/viste och Vidd/allmänning. Frågor jag ställde mig i min undersökning av Stadsträdgården var: Hur tar sig karaktärerna uttryck i parken, var kan man hitta dem och hur tydliga är de? Till att börja med sammanfattade jag vad de olika parkkaraktärerna bestod av. Sedan använde jag dessa som mall när jag inventerade karaktärerna i Stadsträdgården. Vid inventeringen gick jag igenom en karaktär i taget, noterade dess utbredning på en karta och bedömde dess tydlighet. Jag fotograferade även för att kunna visa bildexempel på de olika karaktärerna. För att se hur mitt resultat stämde överens med kommunens syn på parken intervjuade jag Uppsalas stadsträdgårdsmästare Lars Johansson och tog reda på hur kommunens sociotopkarta värderade parken. I mitt resultat kom jag fram till att Stadsträdgården har 7 av 8 parkkaraktärer tydligt eller halvtydligt representerade. Parken erbjuder en mångfald av kvaliteter och har därför ett stort värde. Kultur är den parkkaraktär som är tydligast i parken och bäst beskriver dess helhet medan Vild är den karaktär som är otydligast representerad i parken.

,

Uppsala’s municipal park Stadsträdgården might be negatively affected if the plans on building a big arena next to the park are carried out. Therefore I have studied the qualities in Stadsträdgården to make them clear so that they can be preserved and developed. The theoretical framework on which I based my study is Patrik Grahn’s research in what features people want in parks. In his study he summarizes all desired features into eight different park qualities that he calls: Wild, Species richness, Peaceful, Space, Fellowship/meeting, Culture, Island/playground, Vastness/common land. Questions I studied were: How are the park qualities expressed in the park, where can they be found and how distinct are they? To start with I made summaries of the park qualities to use as templates when I analysed the park. When I made my analysis of the park I examined one park quality at a time, registered its extents on a map and valued its distinctiveness. I also took photographs to be able to present image examples of the park qualities. To compare my result with the municipality administrations view on the park I interviewed the city gardener Lars Johansson and also examined how "sociotopkartan", a park feature investigation, valued the park. In my result I found that 7 out of 8 park qualities were represented clearly or partly clearly. The park offers a variety of qualities and therefore has a great value. Culture is the most distinct park quality and best describes the park as a whole while Wild is the least distinct park quality represented.

Main title:Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård
Authors:Erixon, Hannes
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsträdgården, stadspark, patrik grahn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-554
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-554
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2011 13:53
Metadata Last Modified:23 Apr 2012 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics