Home About Browse Search
Svenska


Runnérus, Lisa, 2012. Att gestalta utan plats : en redogörelse för en teambaserad gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The Landscape Architecture Program at SLU, Ultuna provide several design courses. Within these courses, students are mainly introduced to one type of design process, a
process based on the specific site and its conditions, known as Genius Loci. This report presents a course and a design methodology from Cornell University which aims to
provide students with tools for a more conceptual way of thinking about design and architecture. The design method is presented in two stages. First an introduction to the
course description and objectives. Second, a presentation of the exercises that the course consisted of. The exercises are illustrated with a case study of a student project. The purpose of this paper is to present the course approach and to highlight the question of concept implementation within the Landscape Architecture Program at SLU, Ultuna. The design process begins with a theme, Feeding the planet - energy for life. The student’s ability to interpret qualitative and quantitative information are explored through architectural experimentation. The result, an exhibition pavilion for the World Expo in Milan in 2015, lacks a foothold in the actual location, providing the conditions for a placeless design thinking. This report will show that there are more ways of relating to the
design process then taught by the Landscape Archichtecture Program at SLU, Ultuna and hopefully inspire the readers to seek new and alternative sources of inspiration.

,

Inom landskapsarkitekturprogrammets studiokurser blir studenterna främst introducerade till en typ av gestaltningsprocess, en process som utgår från platsen och dess förutsättningar. Här presenteras en kurs och en designmetod från Cornell University vars syfte
är att ge studenten verktyg för ett mer konceptuellt tänkande kring gestaltning och form. Designmetoden presenteras i två steg, först en redogörelse för kursupplägg och kursmål. Därefter framställs de övningar som kursen bestod av. Övningarna illustreras med en
fallstudie över ett studentprojekt. Syftet med uppsatsen är att presentera upplägget och att öppna upp för diskussion kring konceptimplementering i utbildningen. Processen som
presenteras startar med ett tema, Feeding the planet - energy for life, och testar sedan studentens förmåga att genom arkitektoniska experiment tolka kvalitativ och kvantitativ information som formspråk. Resultatet, en utställningspaviljong till världsutställningen i
Milan 2015, saknar en förankring på den faktiska platsen, vilket ger förutsättningar för en annan typ av gestaltning. Här premieras den fria tankens möjlighet att kring ett tema skapa form och funktion, utan att primärt utgå från en plats. Denna uppsats vill visa att det finns fler sätt att förhålla sig till gestaltningsprocessen och förhoppningsvis inspirera till att söka nya och fler inspirationskällor.

Main title:Att gestalta utan plats
Subtitle:en redogörelse för en teambaserad gestaltningsprocess
Authors:Runnérus, Lisa
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Designmetod, designprocess, gestaltning, gestaltningsprocess, konceptuell design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2012 10:05
Metadata Last Modified:11 Sep 2012 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics