Home About Browse Search
Svenska


Johanson, Isabel, 2017. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. Syftet med detta arbete var att ta fram ett förslag för hur gång- och cykelstråk längs Fyrisån kan utvecklas i enlighet med intentionerna i Uppsala kommuns översiktsplan att möta en större efterfrågan på rekreativa offentliga miljöer samtidigt som natur- och kulturvärden längs med ån bevaras och förstärks. Inledningsvis gjordes en översiktlig inventering av hela det aktuella området. Därefter lästes litteratur om kultur, natur och rekreation utifrån arbetets definitioner och avgränsningar av begreppen. Slutligen togs förslag till åtgärdsprogram fram för hela stråket och tre representativa delområden. Förslaget beskriver hur kultur-, natur- och rekreationsvärden kan stärkas längs Fyrisstråket, utifrån utgångspunkter som utarbetades i samband med den lästa litteraturen. Hela Fyrisstråket samt stråket i de tre olika delområdena presenteras i arbetet i en beskrivning, en analys och ett förslag. Förslaget har en övergripande karaktär med översiktliga punkter som kan vidareutvecklas till en mer detaljerad utformningsplan. Tanken med förslaget är att det ska kunna fungera som ett dialog- eller beslutsunderlag mellan olika aktörer vid utveckling av stråket, för att hela stråket ska få en sammanhängande sträcka och utformning. De åtgärder som presenteras i programmet hamnar inom olika utförandefaser, vilket gör att planering, gestaltning och förvaltning ges en samsyn och understryker att alla tre faserna är viktiga för ett hållbart stadsbyggande.

,

The Fyris River, running through the center of Uppsala, has in many ways contributed to the development of the city throughout history. Today Uppsala is the fourth largest city in Sweden and the population is expected to increase in the future. The aim of this thesis was to prepare a proposal for the development of a pedestrian and bicyclist’s pathway along the Fyris River in accordance with the master plan for Uppsala, that is, to meet future needs of restorative environments, while natural and cultural values are maintained and reinforced. At first, an overall place study was made along the current paths closest to the river within the area. After that, literature was reviewed in order to acquire knowledge about culture, nature and recreational values. Then proposals for development programs were made for the whole Fyris path and for the path in three different subareas. The proposal describes how cultural, natural and recreational values can be reinforced along the path and is based on key concepts that were elaborated from the literature review. The program is of an overall character that can be used as a basis for a more detailed study. The program can be a useful tool in order to make the whole length of the Fyris path coherent, since a development of the path would concern different land owners and other actors. The proposal belongs to several phases of the land development process, that is, planning, design and management. This proposal could act as a document for illustrating a holistic approach and underpins that all three phases are important for a sustainable urban development.

Main title:Fyrisstråket
Subtitle:kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala
Authors:Johanson, Isabel
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Myhr, Ulla and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kultur, natur, rekreation, gång- och cykelstråk, Fyrisån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2017 11:18
Metadata Last Modified:30 May 2017 11:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics