Home About Browse Search
Svenska


Randhem, Linnéa and De Wolfe, Fanny, 2016. Liv & rörelse : ett arbete om hållbar och slitagetålig gestaltning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en stadsnära park i ett förtätningsområde i stadsdelen Backa i Göteborg. Förslaget fördjupas med exempelgestaltningar som visar slitagemässigt hållbara växtgestaltningar grundat på en referensstudie gjord på liknande platser.
Förtätning är ett ideal inom dagens stadsplanering, något som ska svara på flera samhällsutmaningar och vara ledstjärna för den moderna, hållbara staden. Detta medför att alltfler människor bor på samma yta vilket ställer högre krav på stadens grönytor. Förtätningen för med sig många positiva aspekter men kan innebära en negativ påverkan på stadens grönytor. I och med att fler människor bor och vistas i staden men antalet grönytor förblir detsamma ökar besökstrycket på dessa och därmed även slitaget.
Grönområden och andra offentliga rum är just de områden som en landskapsarkitekt arbetar med att utveckla och förbättra och med tanke
på att det idag i Sverige är sex miljoner människor som bor i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, är utveckling av stadsnära grönytor ett högst aktuellt ämne.
Genom vår medverkan i arkitekttävlingen Selmas Park - Framtidens Park, en tävling utlyst för att gestalta området Backas nya stadsdelspark, har arbetet fått en verklig och aktuell plats som utgångspunkt. Gestaltningsarbetet strävar efter att uppnå den vision och de programpunkter som formulerats av tävlingsarrangören för att svara på de krav som finns på platsen idag. Det samlade bakgrundsmaterialet, vår egen inventering och vår analys resulterar i en övergripande gestaltning för hela parken och ett detaljerat utsnitt för den mest centrala delen. Utsnittet är sedan fördjupat med exempel som visar en växtgestaltning som ska tåla det ökade besökstryck som förtätningen för med sig. Dessa exempelgestaltningar grundar sig på en referensstudie utförd på liknande stadsnära platser i områden som påverkas av ökad förtätning. Studien visar tydligt att slitage på stadsnära grönytor beror till stor del på utformning och placering av planteringsytorna men också på vilka växter som valts.

,

In a time of urbanization, cities are constantly growing with an increasing population. More residential areas are built every day, yet the green surfaces remain the same or shrink. The densification of towns and cities results in public places that need to meet a higher demand of functions and pressure. This puts an additional pressure on the green material in these areas. This phenomena challenges the landscape architect in making sustainable designs.
Selma’s park is located in one of the suburbs of Gothenburg, Backa, an area where densification already is high on the agenda. As a first step in developing Backa, the municipality, together with Sveriges arkitekter, has announced a competition to find a design for the park area. By taking part in the competition as part of this master's thesis, a design proposal is created for a current project.
The aim of this master’s thesis is to create a design proposal for Selma’s park that meets the requirements that the current densification entails. In order to achieve the aim, the thesis is divided into two main parts. The first part includes the design of Selma’s park according to the program already written by the organizer. The final proposal is based on a design process including inventory, site analysis, concept development, inspiration, sketching and presentation. The second part starts with a reference study including four site visits in different green areas in Uppsala where factors of sustainable planting design were studied. This leads to a few principals and suggestions of plant material that is later applied onto our design for Selma’s park.
The thesis concludes the important role of the client and the manager of green areas in urban settings. It is of great importance to be flexible when making sustainable planting designs and open for the possibility that circumstances change over time. What is considered sustainable today might change in the future, and the design have to be allowed to be adjusted in line with this development.

Main title:Liv & rörelse
Subtitle:ett arbete om hållbar och slitagetålig gestaltning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning
Authors:Randhem, Linnéa and De Wolfe, Fanny
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, gestaltningsförslag, landskapsarkitektur, slitage, stadsdelspark, tävling, växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5813
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2016 13:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2016 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics