Home About Browse Search
Svenska


Hedin, Linus, 2009. Släpp ut parken! : gestaltningsprogram för Larsberg på Lidingö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Larsberg på Lidingö byggdes sent sextiotal i tidstypisk anda. En ny stadsdel anlades med fj orton tiovåningars skivhus,
tre lägre lamellhus och ett mindre centrum för service och handel. Området anlades som hus i park, på det viset att
man lade bostadshusen i en stor båge kring befi ntlig natur som genomskars med gångvägar och kantades med extensiva
gräsytor. De öppnare ytornas solitärträd har med tiden lyckats skapa vacker rumsbildning och som besökare i parken
fi nner man en stor kvalitet i den ständiga glänta som skapas mellan vildare natur och det gräsbeklädda landskapet.

Tyvärr håller inte övrig miljö samma klass. Mellan husen är funktioner dubbelt inramade av växter och staket. En
arkitektonisk helhet saknas och miljöerna mellan husen är tämligen oattraktiva, också för att de chanserat under
åren. Gaturummet är överdimensionerat och spiller in mellan husen med asfaltsytor av stora dimensioner. Larsbergs
huvudsakliga fastighetsägare John Mattson Fastighets AB har en vision om att Larsberg ska vara ett föredöme för
hyresrätten som boendeform. Området behöver då en rejäl ansiktslyft ning för att försäkra ett långsiktigt kvalitativt
boende.

Lösningen som föreslås är att släppa ut parken i området. Med parkens tre huvudkaraktärer skog, halvöppen park
och öppen park gestaltar man ett sammanhängande Larsberg ända ut mot områdesgränserna. Tonvikten läggs på
att låta parken dominera landskapsbilden och låta alla byggda element existera på parkens villkor. Gångvägar följer
växtlighetens och topografi ns rytm, belysningskällor döljs, bilvägen underkastar sig parkens förhållanden och
naturresurser i området utnyttjas enligt gestaltningstematiken. Möbler och byggda element gestaltas till viss del som
en länk mellan de rätvinkliga huskropparna och naturen.

Genom att ge Larsbergs utemiljö omsorg ökar man områdets attraktionskraft för det tjugoförsta århundradet.

Main title:Släpp ut parken!
Subtitle:gestaltningsprogram för Larsberg på Lidingö
Authors:Hedin, Linus
Supervisor:Käll, Erik
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Larsberg, Lidingö, miljonprogram, miljonprogrammet, miljonprogramsområde, John Mattson, hus i park, gestaltningsprogram, fastighetsbolag, hyresrätt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-61
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-61
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Geography
Landscape architecture
History
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2009 10:41
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics