Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Patrik, 2017. Att observera det osynliga : en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
353kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen lyfter frågorna kring genus som ett perspektiv i gestaltningsprocesser. Observationsstudier används ofta som metod för att undersöka hur människor använder offentliga utrymmen genom att observera direkta beteenden hos människor. Dessa beteenden anses kunna ge en uppfattning om hur människor upplever och använder platser och vidare fungera som grund för gestaltning. Samtidigt menar genusforskare att våra beteenden är ett resultat av
osynliga maktstrukturer som i längden bidrar till att kvinnor och män inte har samma handlingsutrymme i det offentliga rummet. För att förstå hur människor påverkas av dessa strukturer är det viktigt att utgå från att kvinnor och män inte har samma erfarenheter av offentliga miljöer. Jan Gehl som är dansk arkitekt och professor har gett ut en mängd böcker om hur man kan studera människors användande av platser. I samarbete med arkitekten Birgitte Svarre har han sammanställt sina metoder i boken How to Study Public Life. Syftet med den här uppsatsen är att kritiskt granska Jan Gehls och Birgitte Svarres bok utifrån ett genusperspektiv för att se hur det kan utveckla och komplettera hans metoder. Resultatet visar att följderna av köns- och maktstrukturerna kan leda till att platser används olika beroende på kön och att en vetskap om detta är nödvändigt vid observationer för att vid gestaltning kunna förhindra exkludering och utestängande effekter. Vidare diskuteras huruvida observationsstudier överhuvudtaget kan säga något om människors behov och preferenser och hur de kan användas som grund för att göra platser mer jämställda.

,

This Bachelor’s thesis focuses on gender as a perspective in design processes. Public life studies are often used to investigate how people use public spaces by watching direct behaviours. The observations of peoples’ behaviours can in turn be used to adapt places to better accommodate the people using them. At the same time, gender researchers claim that our behaviours are a result of the influence of gender structures. These structures affect the space of action which differs among women and men. It is therefore important to understand the structural inequalities between women and men and how they affect us. Jan Gehl, a Danish architect and professor has published several books about public life studies. In cooperation with the architect Birgitte Svarre, he has compiled his methods in a book named How to Study Public Life. The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine how a gender perspective can work as a complement to Gehl’s methods by analysing his book. The results show that gender structures affect how places are being used differently by women and men. This means that an awareness of these structures is vital in order to prevent excluding effects in design and planning. It is further being discussed if public life studies are reliable or not to understand peoples’ preferences and needs in order to make places more gender neutral.

Main title:Att observera det osynliga
Subtitle:en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv
Authors:Wallin, Patrik
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:genus, genusordning, Jan Gehl, observation, offentligt utrymme, Public Life Studies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9166
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2017 07:55
Metadata Last Modified:18 Dec 2017 07:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics