Home About Browse Search
Svenska


Ingelsson, Jessica and Lindqvist, Alexander, 2012. Stora Torget i Enköping : visionen om ett grönt torg fullt av liv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Torget har alltid varit en viktig del av staden och en sammanfogande knutpunkt för stadens karaktär, gator och byggnader. Människan har under historiens lopp samlats på städernas torg i samband med torghandel och olika slag av socialt umgänge. Torgen används ännu idag som mötesplatser och marknadsplatser. Stora Torget i Enköping har länge varit hjärtat för Mälardalens handel tack vare närheten till vattnet och till de större städerna Stockholm, Västerås och Uppsala. Syftet med kandidatarbetet är att skapa ett gestaltningsförslag för Stora Torget i Enköping. Målet är att koppla torget till stadens parkkaraktär och göra det mer sammanhängande än det är idag. Torget fungerar i nuläget som en passage snarare än ett torg, mycket beroende på de öppna och hårdgjorda ytorna. Besökarna ges inte möjligheten att exempelvis sätta sig ned på en skyddad plats då alla bänkar står med ryggen vänd mot parkeringar eller stråk. Platsens öppenhet förstärker intrycket av utsatthet och torget behöver göras mer fotgängarvänligt. Den nya gestaltningen bör locka brukarna till att uppehålla sig på platsen i större grad än de gör i dagsläget. Vi valde att arbeta utifrån frågeställningen: Hur kan torget gestaltas för fotgängare och anspela på Enköpings parkideal utan att förlora ett torgs egenskaper? Metoden grundade sig i analyser enligt arkitekterna
Jan Gehl och Kevin Lynch. Utöver analyser genomfördes samtal med involverade kunniga personer på Enköpings kommun för att tydliggöra torgets nutida och framtida funktion. Som stöd för arbetet sökte vi relevant litteratur. Torget besöktes under flertalet tillfällen
för att inventeringar och analyser skulle ge så pålitliga resultat som möjligt. Metoden resulterade i en gestaltningsvision för Stora Torget i Enköping. Gestaltningen togs fram med hjälp av ett koncept
och ett gestaltningsprogram och målet var att den skulle lyfta fram Enköpings parkidentitet i högre grad än det nuvarande torget. Konceptet togs fram med hjälp av snabba skisser och analysresultat medan programmet baserades på platsens förutsättningar och kommunens
vision för området. Gestaltningen utvecklades från konceptet
Puls där två olika pulser, en grön som symboliserar parkerna och en röd som symboliserar den sociala aktiviteten på torget möts. Intentionen med det nya gestaltningsförslaget är att öka aktiviteten och grönskan på torget utan att förlora dess funktionella öppenhet som är viktig för exempelvis marknadsstånd och evenemang.

,

Squares have always been important parts of the city and nodes for streets and buildings. Humans have, during history, used the square as a marketplace and a place for social gatherings, this function has not changed. Stora Torget in Enköping has been a significant bazaar during the history of time because of its close position to lake Mälaren, and because Enköping is located close to the three large cities Stockholm, Västerås and Uppsala. The purpose of this essay was to create a vision of a new design to Enköping’s square, closer connected to Enköping’s brand as a City of gardening and landscaping. Today the square is mainly used as a gateway and people
are simply passing through. Visitors have no place to sit down without being placed close to a parking place or surrounded by people
passing by. The feeling of exposure is dominant because of the square’s openness and lack of smaller spaces. Our conclusion was that Enköping’s square has to be redesigned to a pedestrian point of view, interesting enough to encourage people to stay. Our main question was: How can the square become redesigned to a pedestrian
point of view with association to Enköping as a gardening town, without losing a square’s function and quality? The method used had its origin in Jan Gehl and Kevin Lynch literature and we used their analysis methods to conclude the pros and cons of Enköping’s square. Apart from the analysis we conducted conversations with experts at the municipality of Enköping to clarify the square’s present
and future functions. We visited the location during several occasions to perform inventory and analysis which resulted in a vision of design for a new square. To bring forth the vision we used the method of concept making and a program of design which originates
from our analysis. The design was evolved from the concept Pulse which we defined as two different pulses. One was found to symbolize vegetation, being the green pulse, while the other was defined
as a social activity pulse, the red pulse. One of the goals with the new vision was to enhance the activity and the sense of garden without losing the essential openness.

Main title:Stora Torget i Enköping
Subtitle:visionen om ett grönt torg fullt av liv
Authors:Ingelsson, Jessica and Lindqvist, Alexander
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aktivitet, funktion, grönska, socialt liv, torg, activity, function, social life, squares, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:16
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics