Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Viktor, 2017. Flykten valde oss : en minnesplats för flykten över Medelhavet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Detta arbete undersöker ett sätt att gestalta och representera en minnesplats som belyser människors pågående flykt över Medelhavet. Förslaget har i syfte att uppmärksamma och beröra den politiska situationen som leder till att människor riskerar sina liv i sjöodugliga båtar för att nå Europa. Den föreslagna minnesplatsen kommer vara placerad i Palermo, Sicilien, vilket är en stad som dagligen tar emot människor som flytt över Medelhavet.

Idag är fler människor än någonsin på flykt i världen. Många försöker ta sig till Europa och förra året omkom över 5000 människor när de försökte korsa Medelhavet för att nå Europas stränder. Många försvinner ute till havs och det kan både för anhöriga men även för europeiska samvetet, behövas en fysisk plats att sörja och reflektera över de tragedier som dagligen sker utanför Europas kust.

Runt omkring i världen finns minnesplatser som syftar till att påminna om storhet och framgångar men det finns också minnesplatser som belyser svårigheter och tragedier. Idag vet vi också att det finns ett behov av den fysiska platsen att besöka för att påminnas om och reflektera över händelser som påverkat oss starkt i livet.

Detta är ett processinriktat arbete där man kan följa utvecklingen av gestaltningen av minnesplatsen från första idé till presentation. Metoden är uppdelat i tre delar där det första avsnittet innehåller en litteraturstudie kring dels den så kallade flyktingkrisen samt om minnesplatser och dess sammanhang. Första delen presenterar också platsbesök av tre referensplatser. Platserna undersöktes genom en upplevelsevandring från vilken jag sen antecknade och skissade vilka känslor och sinnesintryck referensplatsen väckte inom mig. I andra delen följer läsaren min gestaltningsprocess från första inspiration till presentation av gestaltningen. Man kan dels följa hur idéer väckts från litteraturstudien och platsbesöken men även hur jag under arbetets gång hela tiden varit lyhörd under min fritid för ny inspiration till gestaltningen. Gestaltningsprocessen visas med skisser, anteckningar och modeller från arbetets gång.

I tredje delen presenteras förslaget FLYKTEN VALDE OSS, en minnesplats som belyser människors pågående flykt över Medelhavet. Förslaget är baserat på litteraturstudien, platsbesöken men även den inre pågående processen av att bearbeta temat under arbetes gång.

Arbetet visar hur landskapsarkitektens redskap kan användas för att bidra till en debatt och påverka en fråga. Arbetet visar också hur ens personliga designprocess kan användas som en metod för gestaltning.

,

This project explores a way of how to design and represent a vision of a memorial of the on-going catastrophe where hundreds of thousands people every year risk their lives when trying to cross the Mediterranean Sea to reach Europe. The aim of the representation is to shed light on the political situation that makes people risk their lives in sea unworthy vessels to reach European shores. The proposed memorial is placed in Palermo, Sicily, a city that daily receives arriving people.
More people than ever are displaced around the world. Many tries to reach safety and a better life in Europe and last year over 5000 people perished during their attempt to reach European shores. Many are lost at sea, so both for relatives but also for the European conscience a physical place to mourn and reflect upon this on-going tragedy is highly needed.

All around the world there are memorial monuments that depicts greatness and victory, there are also memorials that illustrates defeats and tragedies. Today we know that there is a need in us for a physical site or place to reflect upon events that has had a great impact in our lives.

This is a process-oriented project where one follows the design of a memorial from first idea to final presentation.

This thesis is divided into three parts where part one contains of a background study of Europe’s immigrant crisis and the field of memorial design along with studies of three reference projects. Part two presents this project’s design process from idea, sketches to modeling and design. In part three the proposed memorial is presented.

The proposed memorial present how there are two perspective of the escape over the Mediterranean Sea depending on what side of the European border you’re on. The memorial lets the visitor experience both side of the border.

The project shows how the landscape architect’s tools could be used to contribute to a debate and how the demonstrated design process is a relevant method.

Main title:Flykten valde oss
Subtitle:en minnesplats för flykten över Medelhavet
Authors:Nilsson, Viktor
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Lindholm, Gunilla and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, minnesplats, flyktingkrisen, flykten över Medelhavet, politisk arkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6358
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6358
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2017 09:45
Metadata Last Modified:04 May 2017 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics