Home About Browse Search
Svenska


Carlstén, Freija, 2018. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Komprimerad version)
21MB
[img] PDF
73MB

Abstract

Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017).

Due to its outstanding universal values, Stone Town got inscribed on the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Heritage List in December 2000 (UNESCO, 2007). The cultural diversity of habitants was more palpable in the Zanzibar society before the revolution that happened in 1964 but the multifaceted Swahili culture is still highly visible in elements of the city’s architecture.

Why? However, historical attributes are vulnerable when demands for renewal and development puts pressure on our urban environments. Valuable remnants tend to grow dim in the disarray of private initiatives obstructing with governmental actions in the public space when regulations are missing or not obeyed (ZSTHS, 2002).

What? This thesis treats how new light can be cast on both tangible and intangible historical values. It aims to strengthening the place identity by highlighting its attributes when the sun has set, by using light design with a landscape architecture approach. The ambition is to bring out the values of the historical and sometimes neglected urban fabric for the habitants but also visitors of Stone Town to experience anew.

How? This revitalisation consists of a Lighting Strategy, suggesting an approach with concrete guidelines and lastly proposals for application for different types of spaces in Stone Town. The thesis further explores the preconditions and evaluate what influence a lighting master plan might have on the city.

,

Var? Zanzibar anses vara centrum för den swahilikultur som utmärker sig längs hela Afrikas östkust. Huvudstaden, Stone Town, har under ett årtusende utgjort en viktig handelsnod som under namnet Swahili blandar Östafrikansk bantu med arabisk kultur, blandat med element från Persien, Indien och Europa (NE, 2017).

Tack vare sina enastående universella värden blev Stone Town listad som ett världsarv av UNESCO (FN: s utbildnings-, vetenskapliga och kulturella organisation) i december år 2000 (UNESCO, 2007). Invånarnas kulturella mångfald var mer framträdande i Zanzibar före den revolution som inträffade 1964 men den mångfacetterade swahili-kulturen är fortfarande mycket synlig i stora delar av stadens arkitektur.

Varför? Historiska attribut är dock sårbara när krav på förnyelse och utveckling sätter press på våra stadsmiljöer. Värderbara kvarlevor tenderar att växa svaga i en blandning av privata initiativ som försvårar för regeringsåtgärder i det offentliga rummet när regler saknas eller inte följs (ZSTHS, 2002).

Vad? Denna uppsats behandlar hur både materiella och immateriella historiska värden kan lyftas ånyo med ljusdesign som verktyg. Projektet syftar till att stärka platsens identitet genom att lyfta särskilda rumsligheter och element ur mörkret från en landskapsarkitekts perspektiv och med dennes metoder. Ambitionen är att lyfta fram värden för den historiska och ibland försummade urbana miljön för att både boende och besökare i Stone Town ska kunna uppleva det på nytt och känna en starkare koppling till platsen.

Hur? Denna vitalisering är uppbyggt som en ljusplan bestående av en strategi som föreslår ett tillvägagångssätt med konkreta riktlinjer och slutligen ett gestaltningsförslag för olika typer av rumsligheter och element i Stone Town. Uppsatsen undersöker vidare förutsättningarna för genomförande och utvärderar slutligen vilken inverkan en ljusplan kan ha på staden.

Main title:Zanzibar night light
Subtitle:a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town
Authors:Carlstén, Freija
Supervisor:Juma, Mohammad and Tag-Eldeen, Zeinab
Examiner:Oles, Thomas and Espmark, Helena and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:light design, landscape architecture, planning for sustainability in developing countries, light design in the public space
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10139
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:17 Jan 2019 09:51
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics