Home About Browse Search
Svenska


Malm, Emelie, 2016. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. Dessa målgrupper lever även i en urban miljö vilket leder till att de har vissa miljöpsykologiska behov. Därför gestaltas även bostadsgården ur ett miljöpsykologiskt perspektiv för att anpassas ytterligare till sina målgrupper. Genom en enkät- och preferensstudie undersöker jag vad de olika målgrupperna vill ha på sin bostadsgård. Enkäten visar att alla målgrupper önskar en gård med mycket grönska och platser att vara på utan insyn. Enkätresultatet kompletteras med en inventering och analys av bostadsgården. Tillsammans utgör de olika programpunkter, som både är allmänna för alla målgrupper samt de som är specifika för en viss målgrupp. Dessa programpunkter sätts sedan i en miljöpsykologisk kontext, genom tre gestaltningsanvisningar: rumslighet, helhet och kvalitet, vilka är grundade i Gunnar Jarl Sortes åtta faktorer för hur en park bör gestaltas för stadsmänniskan (Johansson & Küller 2005, s. 228) samt Anders Jönssons fyra beståndsdelar för vad en bostadsgård bör bestå av (Olsson Lieberg 2007, s. 4).

Bostadsgården för Unga vuxna är en gård med ett samspel av öppna och slutna rum. De slutna rummen uppstår med hjälp av röda skärmar som ger de boende möjlighet att umgås utan att känna sig iakttagna. I den öppna delen finns möjligheter för större umgängen. På kvällen lyser gårdens huvudstråk upp av hängande belysning. Mitt i huvudstråket växer tallar upp längs ett vatteninslag med granitplattor, likt en stiliserad bäck med stenar.

Bostadsgården för Moderna barnfamiljer består till största delen av lekdjur i glasfiber som lyser upp på kvällen. Djuren skapar möjligheter för lek året om och dygnet runt. Gårdens gångar är organiskt formade, inspirerade av skogsstigar. I den västra delen av gården finns ett stort utomhuskök med plats för stora umgängen.

Mitt i livet/Seniorers bostadsgård är inspirerad av den engelska landskapsparken. I den norra delen finns ett uterum där de boende kan titta ut över bäcken och ängen som finns på gården. Gångarnas form är mjuka och organiska och längs gångarna lyser lampor upp på kvällen.

,

The purpose of this master’s thesis is to study what it means to adapt the design for a residential yard to different target groups. I will design three alternatives of one residential yard which is one of JM’s current projects located in Uppsala. Each design advocates three of JM’s target groups: Young Adults, Modern Families With Children and Mid-Lifers/Seniors. In order to know what each age group wants in a residential yard, I perform a survey of presumptive customers, which also includes a preference study. The preference study examines what pleases the target groups visually in a digitally drawn perspective. The result of the survey showed that the different target groups have the same basic needs of a residential yard: a space rich of greenery, where they can reside without feeling looked upon.

The design of the residential yard for Young Adults is an interplay between open and enclosed rooms. The sense of enclosed rooms is created with red screens where people can feel privacy and be by themselves without feeling observed by someone else. In the open part of the yard, there are possibilities for larger groups of people and outdoor activities. In the evening, the yard’s main path is lightened up by lights inspired by Chinese lanterns. At the centre of the main path, there are small pine trees by a water feature with slabs of granite.

The design of the residential yard for Modern Families With Children consists of animals made in glass fibre, which light up during the evenings. The animals create opportunity for children to play all day and all year long. The paths are organically shaped inspired by forest paths. In the western part of the yard is an outdoor kitchen with space for large gatherings.

The design of the residential yard for Mid-lifers/Seniors is inspired by the English landscape garden. In the northern part there is a conservatory where the residents can look out at a small stream and meadow. Here they can also have dinners and other activities throughout the whole year. The paths are organically shaped creating a promenade around the yard and along the paths there are sphere-shaped lighting features.

Main title:Vill ha mer grönt!
Subtitle:att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper
Authors:Malm, Emelie
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Paget, Susan and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, bostadsgård, målgrupp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5240
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5240
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2016 17:22
Metadata Last Modified:18 Mar 2016 17:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics