Home About Browse Search
Svenska


Axellie, Lovisa, 2014. “Vi kan ses hemma hos mig!“ : ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En bostadsgård är ett viktigt uterum för de som bor i lägenhet. Saknar man en egen trädgård kan bostadsgården bidra med kvalitéer som är svåra att uppnå någon annanstans. Frisk luft, växlighet och rekreation nära bostaden är värdefullt för många människor. Trots detta är bostadsgårdar ofta nedprioriterade och eftersatta. I min undersökning har jag funnit att i studentområden så finns det inga undersökningar om vad studenter vill använda sin bostadsgård till. Det finns desto fler om hur de vill använda sin lägenhet. I många svenska städer finns det speciella studentlägenheter som bara studerande vid hög-skola eller universitet får hyra. Studenter som grupp är generellt unga och har ofta en relativt låg inkomst då de flesta lever på studiemedel. Studentlägenheter är därför ofta lite billigare än vanliga lägenheter och ett sätt att hålla kostnaderna nere är att minska bostadsytan och öka de gemensamma ytorna. Ett exempel på en gemensam yta är bostadsgården. Jag anser att bostadsgården är ett viktigt gemensamt rum och tycker att den borde studeras i lika stor utsträckning som lägenheterna. Denna uppsats behandlar därför bostadsgården ur studentens synvinkel. Ett gestaltningsförslag tagits fram för en specifik bostadsgård i Flogsta i sydvästra Uppsala. Arbetet har skett genom analyser, inventeringar och en enkät. Detta material har sedan resulterat i program, koncept och gestaltningsförslag. Uppsatsen syftar till att försöka ta reda på hur målgruppen (studenter i studentbostad) ser ut, samt att gestalta en bostadsgård för dem.

,

The residential park is an important outdoor space for those who live in an apartment. For those who do not have a garden of their own, the residential park can offer qualities that can be difficult to obtain somewhere else, including fresh air, recreation and greenery. Even so, this important outdoor space is often neglected. I have found that in areas inhabited by students there are few studies done on what qualities students would like to find on their yard. Conversely, there are numerous of studies done on what qualities students would like to find in their apartments. In many Swedish cities, where there is a university or college, there are special apartments that only students can rent. Students are often relatively young and have a limited income based on student loan and grant. Therefore, the apartments set aside for students are often cheaper than regular apartments and one way to keep down the costs is to reduce the living area and increase the shared spaces. An example of such a shared space is the residential park. In my opinion, the residential park is an important outdoor space and should be treated as such. Therefore, this essay will deal with the resident park from a student’s point of view. I have made a design proposal for a residential park in Flogsta in Uppsala. The process consisted of analyses, inventory work, and a questionnaire. The essays main goal is to investigate students as a group and find out what preferences they have for their residential park.

Main title:“Vi kan ses hemma hos mig!“
Subtitle:ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala
Authors:Axellie, Lovisa
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, studenter, landskapsarkitektur, gestaltning, studentbostäder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2014 15:22
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 15:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics