Home About Browse Search
Svenska


Menzinsky, Hanna, 2018. Tillgänglighet för äldre i parkmiljöer : en studie av internationella riktlinjer genom analys av parken Höganäshöjden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kandidatuppsatsen behandlar visuell och fysisk tillgänglighet för äldre personer i offentliga parkrum genom att analysera parken Höganäshöjden i Uppsala med riktlinjer för Age-friendly cities. Uppsatsen inleds av en sammanställning av äldres förutsättningar ur forskningssynpunkt (både globalt och lokalt) samt bakgrund till metoder för platsbeskrivning. Resultatkapitlet presenterar en litteraturstudie där äldres fysiska och visuella tillgänglighetskrav sammanställs i en tabell med bedömningskriterier som har grund i WHO:s riktlinjer. Vidare studeras parkrummet Höganäshöjden i Uppsala, först genom en generell platsbeskrivning, följt av en kompletterande analys med hjälp av bedömningskriterierna. Resultaten visar ett sätt att använda WHO:s riktlinjer som bedömningskriterier och komplement till en generell platsbeskrivning. På så sätt belyses parkens brister och styrkor utifrån äldres tillgänglighetskrav. I diskussionen lyfts bland annat behovet av att använda fler perspektiv på tillgänglighet (såsom äldres) i en platsbeskrivning för att därmed ge en mer nyanserad uppfattning av parkrummet. Uppsatsen riktar sig till stadsplanerare och landskapsarkitekter i Sverige.

,

The Bachelor thesis concerns the visual and physical accessibility of elderly people in public park spaces by analyzing the park Höganäshöjden in Uppsala with guidelines for Age-friendly cities. The thesis begins with a compilation of the elderly conditions from a research viewpoint (both globally and locally) together with background of methods for site description. The result chapter presents a literary study where elderly peoples physical and visual accessibility requirements are compiled into a table with assessment criteria which stems from WHO:s guidelines. Furthermore, the park space Höganäshöjden in Uppsala is studied, first by a general site description, followed by a complementary analysis with the help of the assessment criteria. The results show one way to use WHO:s guidelines as assessment criteria and complement to a general site description. Thus, highlighting the shortcomings and strengths of the park based on the accessibility requirements of the elderly. The discussion, among other things, highlights the need to use more perspectives on accessibility (such as elderly people) in a site description, thus giving a more nuanced view of the park space. The thesis addresses urban planners and landscape architects in Sweden.

Main title:Tillgänglighet för äldre i parkmiljöer
Subtitle:en studie av internationella riktlinjer genom analys av parken Höganäshöjden i Uppsala
Authors:Menzinsky, Hanna
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Age-friendly cities, tillgänglighet, äldre, parkmiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2018 12:08
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics