Home About Browse Search
Svenska


Onoszko, Benjamin, 2013. Studie av studio : jämförelse mellan två universitet och deras lärosätt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Min hypotes har varit att det som landskapsarkitektstudenterna på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna (SLU/Ultuna) lär sig är inriktat på att lösa de funktionella och vetenskapliga aspekterna snarare än de estetiska vid gestaltning. Syftet
med uppsatsen är därför att undersöka hur förhållandet mellan gestaltning och vetenskap står sig mellan SLU/Ultuna och ”Austin E. Knowlton School of Architecture” (KSA), genom jämförelse av utbildningens uppbyggnad, fakta och
kurser vid de båda universiteten.

Resultatet visar både skillnader och likheter mellan utbildningen på de valda universiteten, vilket åskådliggörs genom tabeller, diagram, kursbeskrivningar och projekt. Introduktionskurser samt två studiokurser, en i början och en i slutet av kandidaten har jämförts mellan universiteten. Jag valde kurserna eftersom jag ville undersöka dels hur ämnet landskapsarkitektur introduceras, dels hur gestaltning och projekt introduceras och avslutas.
Utifrån resultatet följer en diskussion och därefter mina synpunkter på utbildningen på SLU/Ultuna och dess framtid.

,

My theory is that landscape architect students at the Swedish University of Agricultural Ultuna (SLU / Ultuna) learn to solve the functional and scientific aspects
rather than the aesthetic in design. The purpose of this paper is to investigate the relationship between design and science between SLU / Ultuna and "Austin E. Knowlton School of Architecture" (KSA), by comparison of the structure, facts and courses at the two universities.

The results show both similarities and differences between the education of the selected universities, which are demonstrated by tables, charts, course descriptions
and projects. Introductory courses and two studio courses, one at the beginning and one at the end of the candidate has been compared between the universities. I chose the courses because I wanted to examine how the subject
landscape architecture is introduced, and how design and projects are introduced and concluded.

Based on the results a discussion is followed by with my views on the education at SLU / Ultuna and its future.

Main title:Studie av studio
Subtitle:jämförelse mellan två universitet och deras lärosätt
Authors:Onoszko, Benjamin
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektutbildning KSA, landskapsarkitektutbildning SLU, jämförelse, gestaltning, studio
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2698
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2013 10:13
Metadata Last Modified:10 Sep 2013 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics