Home About Browse Search
Svenska


Roos, Ida, 2015. Attraktiva stadsrum för människor : gestaltningsförslag för Östra Hamngatan i Falun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
832kB

Abstract

Syftet med kandidatarbetet är att med hjälp av de tre faktorer som Ulla Berglund och Ulla Jergeby presenterar
i sin bok Stadsrum – människorum: att planera för livet mellan husen från 1998 skapa ett övergripande
gestaltningsförslag för ett centralt stadsrum. Sammansättningen av människor i det centrala stadsrummet är
varierad vilket gör det till en utmaning för dagens stadsplanerare att gestalta stadsrum där alla trivs. Berglund och Jergeby lyfter tre faktorer att ta hänsyn till vid stadsplaneringen för att skapa attraktiva platser: upplevelsevärden, nytta i samverkan med nöje och sociala aktiviteter. Upplevelsevärden ska trigga människans sinnen
och skapa njutning. Människan väljer platser att vistas på efter vad den upplever där. Grönska berör på ett
speciellt och djupt sätt. Nytta i samverkan med nöje innebär att platser blir mer välanvända om människor
kan företa sig nyttoaktiviteter där. Sociala aktiviteter kopplar till människans sociala behov, och platser som
möjliggör att det uppfylls blir mer attraktiva. Faktorerna studerades och applicerades på ett gestaltningsförslag
för Östra Hamngatan i Falun. Östra Hamngatan är en del av Faluns stadsutvecklingsprojekt och målet med att applicera de tre faktorerna på platsen var att skapa en attraktiv plats och ett socialt mötesrum. Östra Hamngatan är strategiskt placerad mellan gågatan och Faluån och uppkom från början som en länk mellan vattnet och staden. Idag fungerar den som en fordonsgata och den nuvarande utformningen gör istället gatan till en barriär, både för mänsklig rörelse och social kontakt. Genom att gestalta ett stadsrum där en stor andel av Faluns befolkning trivs och vill vara kan länken återupptas och stadsborna får återigen kontakt med sitt vatten och varandra. Inventering och analyser av platsen samt ett program byggt på de tre faktorerna ligger till grund för gestaltningen. Resultatet är ett grönt stadsrum vars upplevelsevärden är byggda på Faluns historia. Östra Hamngatan är ett stadsrum som Faluns boende har åsikter om och i diskussionen framkom att
Berglund och Jergebys tre faktorer stämmer bra överens med de boendes önskningar rörande omgestaltningen.
Faktorerna som lyfts i litteraturen känns logiska och relevanta. Vid god stadsplanering kan de uppfyllas relativt lätt vilket innebär att attraktiva stadsrum inte är ett omöjligt mål.

,

This bachelor’s thesis presents a design proposal for a central urban space in Sweden. The proposal is built on three factors for attractive urban spaces that Ulla Berglund and Ulla Jergeby present in their urban planning book Stadsrum – människorum: att planera för livet mellan husen from 1998. Applying their theory to a physical place, this bachelor’s thesis aims to investigate how the theory can help to transform it for new experiences demanded. A central city area houses a broad diversity of people, making it a challenge for urban planners to design urban spaces where everyone feels at home. The three factors presented by Berglund and Jergeby can substantially contribute to attractive urban spaces if taken into consideration during planning: experience values, utility mixed with pleasure and social activities. Experience values trigger our senses and make us form feelings around places. Especially greenery triggers our senses in a positive way. Utility mixed with pleasure means that places will be more widely used if humans can be active there. Social activities speak to our social needs. Thus, places that enable to fulfil these needs become more attractive. These three factors were studied and applied to a design proposal for the street Östra Hamngatan in Falun. Östra Hamngatan is part of the urban development process in Falun and the purpose was to create an attractive social meeting place in the city center that today functions as a street with heavy traffic. The street is strategically located between the pedestrian shopping street and Falu River. It started out as a link between the water and the city but works nowadays more as a barrier, both for human movement and social connections. An inventory and analysis along with a program built on the three factors for attractive urban spaces formed the basis of the design proposal. The result is a green pedestrian street built on Falun’s unique history, with experience values and opportunities for social contacts. Östra Hamngatan is an urban space that Falun’s residents have opinions about and in the discussion part it emerged that the result of the design built on the three factors corresponded well with the residents’ desires. The factors presented in the literature seem logic, and when taken into consideration during planning, attractive urban spaces can quite easily be created.

Main title:Attraktiva stadsrum för människor
Subtitle:gestaltningsförslag för Östra Hamngatan i Falun
Authors:Roos, Ida
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:attraktiva stadsrum, gestaltning, mänsklig aktivitet, sociala möten, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4497
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4497
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 11:55
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 11:55

Repository Staff Only: item control page