Home About Browse Search
Svenska


Mellberg, Karin, 2015. Trädgård i Brandbergsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Gestaltningsförslag (planscher))
7MB
[img] PDF (Textbilaga)
19MB

Abstract

Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. Mötesplatsen som ytan kallas i arbetet, upplevs idag ovårdad. Vegetationen är tät och omsluter platsen på fyra sidor, vilket gör platsen avskild. Den ger intryck av att vara en bortglömd del av parken och blir ibland ett tillhåll för missbrukare. Gestaltningen syftar till att göra platsen trivsam och tillgänglig för alla, samt ge den en trädgårdskaraktär.
Genom att ta bort lönnsly och buskar som förlorat sin vitalitet öppnas Mötesplatsen mot sydväst och bryter upp dagens inåtvända struktur. Sittplatserna placeras delvis under trädkronorna på träd som sparas och låter besöken njuta av eftermiddagssol. Möblerna inspireras av trädgårdsmöbler och en hårdgjord yta av olika markmaterial med hög detaljeringsgrad binder ihop sittplatserna. För att ge en känsla av trädgård har växterna som används tydliga karaktärer, bland annat i form av översållande blomning och utmärkande bladform. Vegetationen under de sparade träden byts ut och blir en genomsiktlig avgränsning istället för tät som idag. För att ytterligare motverka dagens skumma intryck används växter med vit blomning, för ett ljusare intryck. Dessutom läggs ny belysning till.
I arbetet med att utforma platsen var det viktigt att förstå gränser i olika skalor och på olika sätt. Dels för att definiera var gränserna gick, dels för att definiera vad som utgjorde själva gränsen. Jag undersökte gränserna och definierade hur täta eller genomsiktliga de var, för att förstå hur rummets kanter fungerade och hur jag kunde förändra dem. Genom att låta själva huvudrummet vara öppet, med nischer och vrår längs kanten av rummet bildades mindre och mer intima rum i rummet. Designprocessen drevs framåt av gestaltningsfrågor som jag undersökte med hjälp av skissande. Som ramar för gestaltningen använde jag ledorden trädgårdskaraktär och trivsamhet. Gestaltningen fick ny fart genom inspiration, bland annat från olika platser som Pastor Spaks Park i Enköping och woodlandparken Ullbo i Ultuna, Uppsala.

,

The park Brandbergsparken in Haninge, south of Stockholm is going through an improvement. The park was developed together with the whole area of Brandbergen in the 1970-s. The park is surrounded by apartment buildings and the shopping center in Brandbergen is near the north end of the park. In this thesis I made a plant design of an area in Brandbergsparken. The area is large as a pocket park, and is hereinafter called Mötesplatsen. Today it is perceived as unkempt. The dense vegetation encloses the place on four sides, which makes it secluded and shady. The design aims to create a pleasant and accessible garden character.
By removing some young self-grown maples and shrubs that lost their vitality, the introverted structure opens towards southwest. The seating area is placed partly under the canopy of existing trees and allows visitors to enjoy the afternoon sun. To give a sense of garden character, the design includes plants with distinct qualities, such as large flowers and plants with distinguishing leaf shapes. The choice of furniture is inspired by garden furniture. The seating areas are connected by a paved area, with different materials forming a pattern inspired by patchwork. All the enclosing shrubs are replaced. The new enclosure becomes visually open rather than closed as today. To further counteract the dark atmosphere, I use plants with white flowers for a brighter expression. New lighting is also added.
In the process of designing the place, it was crucial to understand the bounds in different scales of the park. Both defining where the boundary was and what it was constituted of. To understand the rooms of the park and how I could change them, I studied the enclosing boundaries and defined how visually closed or open they were. By making the main room of Mötesplatsen open, with niches and corners along the edge, I formed several small and more intimate rooms in the main room. My design process went forward by answering the design questions through sketching. As a framework I used two keywords: garden character and pleasantness. Inspiration gave the design new impulse. Places of inspiration were for example Ullbo, the woodland park in Ultuna, Uppsala and different parks in Enköping.
To be able to design a place with garden character, I defined the word with a few criteria. One was that the human hand would be evident in the design. The trees and shrubs were therefore placed in an orderly manner to look deliberately designed. Boundaries between different materials were drawn in straight right angles, which also give a sense of order.

Main title:Trädgård i Brandbergsparken
Authors:Mellberg, Karin
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, park, trädgårdskarktär, trivsamhet, vedartat växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 10:28
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 10:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics