Home About Browse Search
Svenska


Arvidson, Sofia and Nilsson, Matilda, 2013. Med leken i fokus : ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att visa hur en förskolegård
kan gestaltas med utgångspunkt i barns lek. Med
vårt arbete vill vi belysa att den fysiska miljön påverkar
hur bra leken utvecklas på förskolegården och därmed
påverkar barnets olika upplevelser och erfarenheter
under utomhusvistelsen. Förslaget utgår från barnets
lek som en viktig komponent för utveckling och
hälsa. Därmed är även pedagogik och motorik viktiga
förutsättningar på förskolans gård.

Till grund för gestaltningen ligger en litteratursökning
samt en brukardialog som genomförts med barn,
förskolelärare och föräldrar. På så sätt utvecklade vi en
förståelse för platsen och dess användning som kunde
vävas ihop med den teoretiska kunskapen om barns
lek i utemiljön.

Under arbetet tar vi fasta på att storleken på
förskolegården är viktig för barns lek samt att leken
flyter bättre i miljöer med naturkaraktär. Även variation
är viktigt, både vad gäller karaktär, rumslighet,
vegetation och material. Dessa aspekter har varit
viktiga i gestaltningen. Genom markmodellering och
användning av växtmaterial formas gårdens rumsliga
och karaktärsmässiga drag. Gården blir sinnlig och
varierad och innebär att leken kan flyta mellan
olika rumslighet, karaktärer och platser. På så sätt
uppmuntras barnen till upptäckande och rörelse.
Under arbetet har vi kommit fram till att det finns en
skillnad mellan bilden av en lekmiljö och hur en faktisk
lekmiljö fungerar. Vi har även insett att gårdens storlek
har en avgörande relation till vilka förutsättningar
och möjligheter som kan försiggå där. Med arbetet
vill vi bidra till förståelsen för hur man bör tänka vid
utformandet av förskolemiljöer och lyfta frågan om
förskolegårdens storlek och utformning.

Main title:Med leken i fokus
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna
Authors:Arvidson, Sofia and Nilsson, Matilda
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Wärnbäck, Antoienette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förskolegård, förskola, lek, barns utomhusmiljö, gestaltning, preschool yard, preschool, play, children’s outdoor environment, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 10:18
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics