Home About Browse Search
Svenska


Ciszuk, Fanny and Eriksson, Cecilia, 2016. Skolträdgårdar nu och då : ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete har argument för en skolträdgård från förr och idag tagits fram och undersökts. Även ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid en nutida skola, baserad på argumenten från förr och idag, har utformats med syfte att se hur en skolträdgård som liknar en skolträdgård från förr kan se ut på en modern skolgård idag. I dagens samhälle är det många barn som inte vet hur maten blir till och varifrån den kommer. Studier visar att barn som får vistas i trädgårdar under sin uppväxt får en positiv relation till odling, vilket kan ge dem ett livslångt förhållande till odling och trädgård. Många barn går miste om kontakten med grönska i vardagslivet då de skjutsas med bil av sina föräldrar mellan skolan, hemmet och sina fritidsaktiviteter. Det finns många hälsofördelar av att vistas i naturen och gröna miljöer. Dessa argument gör det relevant att ge möjlighet till odling vid dagens skolor. Odling är inte ett nytt inslag på skolgården. Redan i de första folkskolorna under 1800-talet introducerades skolträdgårdar. I dessa trädgårdar skulle barnen lära sig odla, få fysisk aktivitet och uppfostras till goda medborgare. Vi har kommit fram till att många av argumenten från förr fortfarande fungerar idag men att några nya argument har tillkommit, som till exempel ekosystemtjänster. Idag finns nationella mål i Sverige för att skapa folkhälsa och god bebyggd miljö. En del av dessa argument kan en skolträdgård uppfylla. Gestaltningen baseras på argumenten från litteraturstudien, kartstudier av illustrationsplaner över skolträdgårdar från 1800- och 1900-talet och en intervju med Gun Charpentier som utbildades till lärarinna på 1950-talet då trädgårdslära fortfarande ingick i utbildningen. Denna undersökning resulterade i några element som togs med till gestaltningen. Elementen var bland andra symmetri, organiska former, tydlig rumslighet, berså och odlingsytor.

,

In this project arguments for school gardens from the past and today have been examined. A design proposal for a school garden of today, based on arguments from the past and today have also been produced. This was done to see how a design of a school garden based on school gardens from the past could look like on a modern schoolyard of today. In today’s society many children do not know how food is produced and where it originates from. Studies show that children that spend time in gardens during their childhood gets a positive relation to gardening which can give them a lifelong relation to gardening. Many children lose contact with greenery in their everyday life since they are travelling by car between their school, home and hobbies. There are many health benefits of spending time in nature and green environments. These arguments make it relevant to provide opportunities for gardening on schools of today. Gardening is not a new element on schoolyards. Already in the first elementary schools in the 19th century, gardens where introduced. In these gardens the children were supposed to learn gardening, get physical activity and be raised as good citizens. We have concluded that many of the arguments from the past are still valid today and that some new arguments have come up today, like for example ecosystem services. Today there are national goals in Sweden to create public health and good settled environments. Some of these goals a school garden can fulfill. The design was based on arguments from studies of literature, maps with illustrations over school gardens from 19th and 20th century and an interview with Gun Charpentier who was educated to become a teacher during 1950s when education in gardening was a part of the education program. This project resulted a few elements that was the basis in the design process. These elements were among others symmetry, organic shapes, distinguishable spatiality, arbor and garden beds.

Main title:Skolträdgårdar nu och då
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola
Authors:Ciszuk, Fanny and Eriksson, Cecilia
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, skola, skolgård, trädgård, trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 14:13
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 14:15

Repository Staff Only: item control page