Home About Browse Search
Svenska


Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2012. Dagens behov och dåtidens ideal : funktionalistiska bostadsgårdar idag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Våra städers boendemiljöer bär på en historia och varje inslag är en del av vårt
kulturarv. De bidrar till en kulturell och historisk förståelse och till en intressant
stadsmiljö. Funktionalismens bostadsbyggande, omkring år 1930-1960, utgör en
stor del av Sveriges bostadsbestånd och därmed är funktionalismens miljöer en
betydande del av många städers stadsbild. Bostadsgårdarna vid flerbostadshus
från denna tid är väl tilltagna och är gestaltade efter ett visst gemensamt stilideal.
Detta kandidatarbete undersöker tanken bakom funktionalismens bostadsgårdar,
hur de ser ut idag, problem som uppstått sedan de anlades och hur de kan
anpassas för dagens förändrade behov. Med utgångspunkt i en litteraturstudie ger
arbetet en jämförelse av hur dåtidens och dagens landskapsarkitekter ser på
gestaltning av boendemiljöer. Litteraturstudien resulterar i en lista med generella
riktlinjer för hur man kan kombinera dåtidens stilideal med dagens behov vid
omgestaltning och/eller komplettering av funktionalistiska bostadsgårdar.
Faktorer som berörs är estetik, ekonomi och funktion. Denna lista är tänkt som en
verktyg främst för landskapsarkitekter. Listan kan även vara intressant för
privatpersoner, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som är intresserade av
varsam omgestaltning av funktionalismens boendemiljöer. Jag vill med arbetet
poängtera värdet av den funktionalistiska trädgårdsstilen genom aspekter som än
idag är aktuella och viktiga.

,

The residential environments of our cities carries a history and every ingredient is
part of our cultural heritage. It contributes to a cultural and historical
understanding as well as an interesting urban environment. A great part of
Swedish residential housing is built during the functionalist era (approximately
1930-1960) and is therefore a great part of the urban space in many Swedish
cities. The residential yards belonging to functionalist apartment housing are
excessive and are planned after a certain design ethic. This bachelor's thesis
explores the idea behind functionalist residential yards, how they look today,
problems that have occurred since they were planned and how they can be
adapted to meet the altered present needs. Through a literature study, the thesis
gives a comparison between the functionalist landscape architecture and the
landscape architecture of today and the architects ideas on designing residential
areas. The study results in a list with general guidelines on how to combine the
ideals of yesterday with the needs of today when redesigning and/or
complementing functionalist residential outdoor environments. Aspects regarding
aesthetics, economy and function are taken into consideration. This list is meant
to be a tool headmost for landscape architects. The list may also be interesting for
landlords, housing societies or individuals interested in careful restoration of
functionalist neighbourhoods. With the thesis, I want to point out the value of the
functionalist garden style through aspects that are important and up-to-date.

Main title:Dagens behov och dåtidens ideal
Subtitle:funktionalistiska bostadsgårdar idag
Authors:Sunnefeldt Nyberg, Anna
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Lisitzin, Katri and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, funktionalismen, nutid, jämförelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1799
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1799
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 07:37
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 07:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics