Home About Browse Search
Svenska


Kuortti, Hannes, 2017. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Syftet är att genom gestaltning undersöka temporära bostäder på mark som ingår i ett långsiktigt exploateringsprojekt.

Östra Sala backe ligger 3,2 kilometer från Uppsalas statskärna. Området var tidigare en kraftledningsgata men efter beslut om att riva ledningen så skapades möjligheten för nya bostäder i stadsdelen. I dagsläget har den första etappen av bostäder börjat byggas men i övrigt är området en 2 kilometer lång och 60 meter gräsyta.

Temporära bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen diskuteras idag som ett alternativ i flera svenska städer. Sedan 2016 finns det en lag som gör kommuner skyldiga att ordna bostad åt de nyanlända som anvisas till kommunen, nyanlända som tidigare bott i Migrationsverkets bostäder. En problematik som jag noterade är att byggnaden som avses vara temporär fått allt för stort fokus i relation till utemiljön. Detta är inte acceptabelt om syftet är att skapa ett fungerande hem åt familjer att bo i under flera år.

Min arbetsprocess har handlat om referensprojekt, litteratur, platsbesök, inventering, stadens helhet och gestaltning. Inledningsvis presenteras en litteraturöversikt gällande invandring, integration och bostaden. Efter litteraturen följer exempel på studerade projekt som behandlar temporära bostäder. För att djupare förstå projektet Östra Sala backe användes Uppsala kommuns vision och program för området vilket mitt förslag förhåller sig till. Som ett instrument för att påvisa platsen som lämplig för temporära bostäder studerades stadsmiljöns kvalité. I arbetet inventeras närområdet och stadsdelen vilket visar bostädernas lokalisering som lämplig.

Förslaget presenteras slutligen i en sekvens från det att de temporära bostäderna byggs tills att projektet Östra Sala backe är färdigställt. Behovet av bostäder till nyanlända tillgodoses genom förslaget. Potentialen med temporära bostäder integrerade i ett exploateringsprojekt handlar om tidig användning och en mångfald av boendeformer. Temporära bostäder i Östra Sala backe är ett tillägg i stadsbilden som ger upphov till nya möten, händelser och frågeställningar om hur vi bygger staden.

,

The purpose of this master thesis is to examine temporary housing for refugees with residence permit on land which is part of a long-term development project with design.

Östra Sala backe is an area in Uppsala, 3,2 kilometers from the city center. The plot which is 60 meters wide and 2 kilometers long used to be the route for a power line. When the power line was teared down it opened up an opportunity to exploit the plot with apartments. The construction work has started during the resent year but most of the area consist a modest meadow.

Temporary housing for refugees with residence permit is today discussed in several municipalities in Sweden as a solution for the shortage of housing. Since 2016 there is a Swedish law which states that municipalities are bound to dispose housing for refugees placed in the municipality, refugees who currently live in housing arranged by the Swedish Migration Agency. When I analysed the ongoing housing projects I conclude that the building got all the focus, at the expense of public space. Lacking qualities in the surrounding public space is not acceptable when we are creating new homes for families.

My work have been to study reference projects, literature, understanding the plot and the city and to come up with a design. This master thesis is presented as follows: a literature review about immigration, integration and housing, followed by reference housing projects. To understad the essence of the plot I studied the design program produce by the planning office in Uppsala. As to finish the theoretical part I did an inventoried and analysed the neighborhood based on the urban qualities.

The result is presented through a proposal showing temporary housing in Östra Sala backe as a sequence from today until the exploitation project is finished. The need of housing for refugees is answered with the proposal, the potential with this project is about early usage trough temporary housing in a long-term exploitation project. Temporary housing is an addition to the city which enables new connections, relations, events and further questions about city planning.

Main title:Temporära bostäder
Subtitle:lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända
Authors:Kuortti, Hannes
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Dahlman, Ylva and Dovlén, Sylvia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:exploatering, invandring, nyanländ, temporära bostäder, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2017 11:41
Metadata Last Modified:01 Dec 2017 11:41

Repository Staff Only: item control page