Home About Browse Search
Svenska


Andreaheim, Tim, 2014. Filmpresentation för landskapsarkitekter : att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Film är ett medium som har stor potential att presentera gestaltningsförslag på ett intresseväckande sätt. Fysisk utformning, bakomliggande förutsättningar och konceptuella idéer är bara några få exempel på aspekter som filmmediet lämpar sig väl att lyfta fram. För att landskapsarkitekter ska lyckas förmedla innehållet i förslaget med film, är det däremot viktigt att bildberättandet både fångar betraktarens intresse och behåller det. Syftet med detta arbete är därför att undersöka filmmediets uppbyggnad och hur de berättarmässiga beståndsdelarna i film kan användas för att kommunicera och påverka upplevelsen av ett förslag som presenteras. Arbetet är uppdelat i tre huvudsakliga delar. I del ett, förstudien, har jag studerat filmmediets uppbyggnad och vilka beståndsdelar som en film utgörs av. I del två relateras resultatet från förstudien till land¬skapsarkitektur genom tre fallstudier. Fallstudierna består av analyser av verkliga filmexempel som presenterar landskapsarkitektur. Arbetets två inledande teoretiska delar gav mig möjlighet att dra slutsatser om filmuppbyggnad, vilka jag applicerar i arbetets tredje del där jag skapar en egen film. I filmskapandet så presenteras det verkliga tävlingsförslaget om Kirunas nya stadshus. Den färdiga filmen utgör ett konkret exempel på hur gestaltningsförslag kan presenteras med film och hur filmmediets beståndsdelar, berättarkomponenter, kan användas. Några av de berättarkomponenter som är viktiga för landskapsarkitekter att hantera innefattar ett logiskt händelseförlopp, variation i bildinnehåll samt grafik och ljud som förstärker bildberättandet. Samverkan mellan berättarkomponenterna är avgörande för att lyckas skapa ett engagemang hos betraktaren och att på ett intresseväckande sätt kunna förmedla information om gestaltningsförslag. Med detta arbete är min förhoppning att bidra till detta ännu relativt outforskade kunskapsområde och att få en vidare förståelse för hur filmpresentationer kan användas inom landskapsarkitektyrket.

,

Film is a visual medium with great potential of presenting design proposals in an interesting way. The design, background information and conceptual ideas are but a few examples of aspects that film are well suited of mediating. For landscape architects to successfully mediate design proposals it is important that the visual storyline both catches the attention of the audience, and keeps it throughout the film. The purpose of this thesis is therefore to study the structure of film medium and how the storytelling components are used to communicate the proposal. The thesis consists of three main parts. In part one, the literature study, I have studied the structure of film. In part two, I relate the result from the literature study to landscape architecture through three case studies. In the case studies I analyze real film examples that present landscape architecture. The two initial theoretical parts made it possible for me to draw conclusions on filmmaking, which I apply in the third part of the thesis when creating a film of my own. In the film I present the real competition entry for a new city hall in Kiruna. The finished movie shows a tangible example of how design proposals can be presented with film and how the storytelling components can be used.

Main title:Filmpresentation för landskapsarkitekter
Subtitle:att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder
Authors:Andreaheim, Tim
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:film, visuell kommunikation, presentationsteknik, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3455
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3455
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2014 11:12
Metadata Last Modified:18 Jul 2014 11:13

Repository Staff Only: item control page