Home About Browse Search
Svenska


Martinsson, Eleonor, 2012. Naturlika planteringar igår, idag, imorgon. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

En naturlik plantering baseras på kunskaper om växlighets utveckling och uppbyggnad i naturen. Metoden att plantera naturlikt uppkom under 1980-talet som ett sätt att skapa flerfunktionella grönytor i våra städer. Inspiration till att plantera naturlikt kommer från England och Holland. En naturlik plantering skulle karaktäriseras av ståndort, struktur och succession. Med tanke på ståndort placeras rätt växt på rätt plats. Succession står för tillväxt och skötsel utifrån växtens egen utveckling. Med struktur menas att planteringen kan ha flera vertikala skikt och både bryn och innerbestånd, vilket skapar ett mångsidigt innehåll. De flesta svenska städer anlade en naturlik plantering under 1980-talet. De naturlika planteringar som vi kan se idag i våra städer är i dåligt skick och tas inte om hand. Många är igenväxta och många amträd står kvar.
Bakgrunden till detta arbete finns i att många naturlika planteringar inte tas om hand. Syftet har varit att belysa epoken naturlika planteringar och även ge förslag på hur de kan utvecklas i framtiden. Planteringar i Enköping, Täby, Västerås, Uppsala och Örebro har undersökts för att hitta goda exempel i planteringarna, men även hitta planteringar med utvecklingspotential. De besökta planteringarna har haft olika funktioner, allt från parker till vindskyddande ridåer och dungar.
Genom att uppmärksamma naturlika planteringars värden och möjligheter att utvecklas tror jag att de naturlika planteringarna kan få ett nytt och större värde. De naturlika planteringarna är värdefulla bland annat som stora grönytor i städerna och genom att det skapas en varierad miljö. De kan även tjäna som en framtidsresurs. Genom att nyttja dynamiken och se varje plats för sig kan naturlika planteringar utvecklas. Fler skikt i horisontalt läge kan förstärka naturkänslan och med fler blommande växter kan trygghetskänslan ökas. Med dessa åtgärder kan naturlika planteringar få ett högre värde och bli en självklar del av grönstrukturen i staden.

Main title:Naturlika planteringar igår, idag, imorgon
Authors:Martinsson, Eleonor
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:Ericsson, Tom
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Naturlik plantering, utvecklingsprinciper, landskapsplantering, förvaltning, kulturhistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1217
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2012 12:01
Metadata Last Modified:15 Jun 2012 12:01

Repository Staff Only: item control page