Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Andreas, 2013. Tågresenärens reseupplevelse av den nya entrépassagen till Hudiksvall : diskussion kring järnvägen som entrépassage till staden och hur utbyggnaden av Ostkustbanan kommer att påverka reseupplevelsen av Hudiksvall. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När tågresenären ser ut genom kupéfönstret kan den uppfatta flera olika landskap under en och samma resa. Reseupplevelsen när man reser med tåg är något som inte tas upp i Trafikverkets planering vid järnvägsprojekt. Vid utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, den så kallade Ostkustbanan har det tagits fram två tänkbara dragningar vid staden Hudiksvall. Antingen kommer den
nya järnvägen för persontåg gå igenom Hudiksvall eller utanför staden. Syftet med uppsatsen är att diskutera kring entrépassagen till staden som järnvägen utgör. Det som jag vill utreda, är hur man kan bedöma de två dragningarna utifrån en reseupplevelseanalysmetod som är framtagen för att mäta tågresenärens reseupplevelse.

En reseupplevelseanalys genomfördes och den utgår från sex kriterier som får fram ett värde för reseupplevelsen för respektive dragning av entrépassagen för den nya Ostkustbanan genom eller förbi Hudiksvall när man anländer till stationen söderifrån. Genom fältstudier och kartstudier av de två dragningarna kan värdena motiveras och diskuteras för vilken entrépassage som ger den bättre
reseupplevelsen. Med den bättre menas att entrépassagen ska förmedla till tågresenären vad Hudiksvall har att erbjuda som stad, var hen befinner sig och vad den har för identitet. Resultatet som erhölls var att sträckningen som går igenom Hudiksvall fick högre värden på reseupplevelsen än den som går igenom staden.

Det beror på att tågresenären kommer att få mer information om Hudiksvall och stadens identitet. Det var intressant att se att det går att motivera vilken sträckning som ger den
bättre reseupplevelsen, men att det också behöver göras mer utredningar och arbeten kring hur tågresenärer ser på reseupplevelse när de reser med tåg. Det krävs mer information om hur man mäter reseupplevelse för att resultatet ska bli mer objektivt och att reseupplevelseanalysmetoden måste förbättras.

Arbetet är riktat mot landskapsarkitekter och andra aktörer inom järnvägsplanering för att diskutera kring hur reseupplevelsen kan tas med i järnvägsplanering. Reseupplevelsen kan vara en komponent i tågresandet som gör att fler resenärer väljer att ta tåget istället för bilen.

,

When the train traveller looks through the train window it can perceive several landscapes during the same trip. The travel experience is something Trafikverket, Swedish Transport Administration, doesn’t bring up in their planning of railways.

There is going to be a double tracked railway between Gävle and Sundsvall, and it has been brought up two possible lines for the person traffic past the city
Hudiksvall, either through or outside it. The paper’s objective is to discuss the entrance passage to the city which the railway is. I want to investigate how to
value the two lines through a travel experience analysis developed to measure the train traveller’s travel experience.

A travel experience analysis was executed and it is constructed with six criteria which gives a value of the travel experience for each entrance passage outside
or through Hudiksvall, when the traveller arrive the city from south. Through field studies and map studies of the two lines the value can be motivated and discussed of which entrance to the city gives the better travel experience. The
better means it should give the traveller what Hudiksvall has to offer as a city, where it is located and what identity it has. The result was that the line that goes
trough Hudiksvall gave better values in the travel experience analysis than the one outside the city. It gave better values because it gave the traveller more information
about Hudiksvall and its identity.

It was interesting to see it is possible to motivate which entrance passage that gives the better travel experience, but it is also clear that it has to be more research done regarding how train traveller feels about travel experience.
The paper is directed to landscape architects and planners of railways to discuss about the travel experience in railway planning. The travel experience can be a component in train travelling so more people choose the train instead of the car.

Main title:Tågresenärens reseupplevelse av den nya entrépassagen till Hudiksvall
Subtitle:diskussion kring järnvägen som entrépassage till staden och hur utbyggnaden av Ostkustbanan kommer att påverka reseupplevelsen av Hudiksvall
Authors:Östlund, Andreas
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:järnväg, landskap, reseupplevelse, tåg, tågresenär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2013 08:59
Metadata Last Modified:29 Aug 2013 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics