Home About Browse Search
Svenska


Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2014. Från Knivsöder till Snobbsöder : en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den höga graden av inflyttning till städer idag, med en hög efterfrågan på mark i centrala lägen, bidrar till att priset på ett liv i staden ökar. En effekt av det är att nedgångna stadsdelar tas över av en samhällsklass med en bättre ekonomi än de ursprungliga invånarna.
Fenomenet kallas gentrifiering och kan ses i området Hornstull i Stockholm. Media beskriver Hornstull som en stadsdel som har gått från ruffig till trendig. Syftet med det här arbetet är att genom en fallstudie av Hornstull i Stockholm, att undersöka fysiska och sociala faktorer av gentrifiering från ett näringsidkarperspektiv.

I fallstudien intervjuades småföretagare baserat på hur länge de verkat på platsen och vilken typ av verksamhet de bedriver. Tre sakkunniga med olika yrkesroller inom stadsplanering intervjuades för att bidra med yrkesspecifika åsikter om gentrifiering i allmänhet
och mer specifikt om processen i Hornstull. Genom att kombinera forskningsresultat från litteratur och intervjuer med yrkesverksamma med näringsidkarnas uppfattning hoppas vi kunna fördjupa vår kunskap om gentrifieringen och dess effekter, men också kunna diskutera möjliga strategier för att undvika dess negativa effekter.

Viktiga resultat från intervjuer visar att det i Hornstull har skett en social förändring som en följd av den fysiska upprustningen. Nya grupper av människor har aktivt sökt sig
till platsen på grund av dess rykte och det utökade kommersiella utbudet. Slutsatser som vi kan dra är att den fysiska och den sociala miljön påverkar varandra. Vi anser att det är den sociala sammansättningen i Hornstull, i kombination med den tidigare ruffiga karaktären och stadens expansion, som har bidragit till gentrifieringen. En ytterligare bidragande faktor är att Hornstull uppvisar en urban livsstil, som människor idag aktivt söker.

,

The high rate of migration into cities today, with a high demand on land in central locations, contributes to the increasing price of the city life. An effect of this is that run-down neighbourhoods are taken over by a social class with a better economy than the original inhabitants. The phenomenon is called gentrification and can be seen in the area Hornstull in Stockholm. Media describes Hornstull as a neighbourhood that has gone from seedy to stylish. The purpose of this study is, through a case study of Hornstull in Stockholm, to examine physical and social conditions of gentrification from a trader’s perspective.

In the case study, the traders were interviewed based on how long they have been active in the area and what kind of business they run. Three experts with different professions in urban planning were interviewed for opinions about the process gentrification in general and more specific on the process in Hornstull. By combining the information collected from literature and interviews with the voices of local traders, we wish to deepen our understanding of the process and consequences, but also discuss possible
strategies to avoid obvious negative effects.

Important results from the interviews show that there in Hornstull has been a social change as a consequence of the physical rearmament. New groups of people now actively
go to Hornstull because of its reputation and the expanded commercial range. Our conclusions are that the physical and the social environment affect each other. We mean that
the social composition in Hornstull, combined with the earlier shabby character and the expansion of the city, have contributed to the gentrification. An additional contributing factor is that Hornstull represents an urban lifestyle, which people today actively seek.

Main title:Från Knivsöder till Snobbsöder
Subtitle:en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull
Authors:Ask, Emma and Marschall, Hannah
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:homogenisering, platsidentitet, social uppgradering, upprustning, värdestegring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3661
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 13:48
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 13:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics