Home About Browse Search
Svenska


Hellman, Cecilia and Karlsson, Emma, 2014. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

In the low-income countries of the world, rapid urbanization and decaying infrastructure results in an increasingly unsustainable situation when it comes to solid waste management. Often, the solution tends to focus on introducing technical advanced interventions based on the conditions of the high-income world. However, this thesis aims to find site-specific solutions on solid waste management at a local scale. By taking in consideration of local conditions a customized approach is possible where the solution is not dependent on expensive structural changes. The starting point has been to build a solid waste management strategy based on existing conditions and patterns. A case study has been performed in Stone Town, Zanzibar, which demonstrates how to analyze and create a solid waste management strategy based on local conditions. The result reveals that in order to improve the system of solid waste management the whole process must be taken into consideration. Separation of waste close to source proved to be the most effective way of reducing waste going for final disposal. Since the waste of Zanzibar Town consists of 85% organic material, composting is a suitable method of processing waste. In order to process waste close to source, and thereby reduce the transportation costs, the collection point was given a more prominent role. Two types of collection points were developed, a large and a small one. The large collection point facilitates waste processing at the same time as it serves as a public space, a social hub in the society. The social values are of large importance for making the citizens engaged in the process. Also aesthetical values affect the behavior of people. By raising the aesthetical appearance of decaying places, informal dumping may be prevented. In this field landscape architecture can contribute by linking green structure, social values and aesthetical aspects to solid waste management.

,

I låginkomstländer sätter den snabba urbaniseringen stor press på städernas infrastruktur. Tidigare fungerande system för avfallshantering bryter samman och försätter städer i en ohållbar situation där avfall informellt dumpas utan någon processering. Ofta riktas fokus på att implementera tekniskt avancerade lösningar som är anpassade för höginkomstländers förutsättningar. Denna uppsats syftar till att hitta platsspecifika lösningar som utgår från en lokal skala. Genom att se till de lokala förutsättningarna kan skräddarsydda lösningar utvecklas som inte kräver förändring av de storskaliga strukturerna. De befintliga förutsättningarna bör vara utgångspunkten för hur avfallshanteringen ska utformas. En fallstudie har utförts i Stone Town, Zanzibar, för att visa på hur en plats kan analyseras och resultera i en avfallshanteringsstrategi och ett designförslag. Eftersom avfallet i Stone Town består av 85% organiskt material är kompostering det mest effektiva sättet att processera materialet. Processning bör ske så nära källan som möjligt för att minska transportkostnaderna samt mängd avfall som går till deponi. För att möjliggöra detta krävs att det organiska materialet separeras tidigt i processen. För att lokalt kunna processa det separerade materialet har de lokala avfallsstationerna fått en mer framträdande roll i förslaget. Två olika typer av avfallsstationer, en liten och en stor, har utvecklats. Den stora avfallsstationen innefattar flera processeringsmetoder, varav den mest centrala är kompostering. Förutom avfallshanteringen fungerar platsen även som en social knutpunkt i staden. De sociala värdena är av stor betydelse för att engagera medborgare att delta i avfallshanteringsprocessen. Även platsernas estetiska värden påverkar medborgarna. Genom att förbättra platsers estetik kan förmodligen nedskräpning förhindras. I dessa frågor kan landskapsarkitektur bidra med nya infallsvinklar, som att koppla samman grönstruktur, sociala värden samt estetiska aspekter med avfallshantering.

Main title:Reuse, reduce & recycle
Subtitle:planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar
Authors:Hellman, Cecilia and Karlsson, Emma
Supervisor:Calderon, Camilo
Examiner:Ignatieva, Maria and Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Integrated Solid Waste Management, landscape architecture, planning for SWM in developing countries, solid waste management in Zanzibar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:03 Apr 2014 12:08
Metadata Last Modified:03 Apr 2014 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics