Home About Browse Search
Svenska


Winblad, Malin, 2011. Layoutmetoder för landskapsarkitekter : undersökning av enkla layoutmodellers betydelse för gestaltningspresentationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF (Layoutmetoder för landskapsarkitekter)
2MB

Abstract

Min hypotes är att layouten är det första vi lägger märke till när vi ser nya gestaltningsförslag och andra ritningar. Ändå saknas det utbildning i layout på Sveriges landskapsarkitektutbildningar. I kandidatarbetet testas olika enkla modeller för layout för att bedöma deras relevans vid produktion av exempelvis förslagsritningar inom landskapsarkitektur. När jag i det här arbetet skriver om layout syftar jag till samspelet mellan bild och text och jag har även valt att testa några olika färgvarianter för att se färgens påverkan på gestaltningsförslaget. Genom litteraturstudier har relevanta metoder för layout plockats fram; symmetrisk, asymmetrisk samt med och utan tillämpning av gyllene snittet. Layouterna har applicerats på ett och samma gestaltningsförslag där varje layout presenteras i fyra olika färgvarianter. Förslaget med de olika layouterna har visats för en testgrupp som fått svara på ett antal frågor om hur de uppfattar de olika ritningarna.
Resultatet av undersökningen visar att de layoutmodeller som finns i dagens svenska litteratur mycket väl går att använda vid projekt i landskapsarkitektur vid layouten av gestaltningsförslag och liknande ritningar. Resultatet visar också att det är färgerna som gör det starkaste intrycket på oss och att förslag med tillämpning av gyllene snittet är behagligare och mer intresseväckande än de med annan utformning.

,

My hypothesis is that the layout is the first thing we notice when we see new design proposals or other drawings, yet there is no education in layout included at Sweden’s Landscape architecture programs. This Bachelor thesis processes the issue of layout and how to properly make use of different methods of layouts in the creation of design proposals in landscape architecture. Regarding the issue of layout I am referring to the interplay between image and text. I have also used different colors in the layouts to see their effects on the design proposal.
Through literature studies I have picked up relevant methods for layout; symmetrical, asymmetrical and with and without application of the golden ratio. The layouts have been applied on the very same drawing, each variant in four different colors. The various layouts were demonstrated to a test group who responded to a number of questions on how they perceive the various proposals.
The results of the survey show that the models of layout available in today's Swedish literature may well be used for projects in landscape architecture and in the work with layout of a drawing such as a design proposal. The results also show that there are colors that make a strong impression on us and that proposals under golden ratio are more attractive and more interesting than those without.

Main title:Layoutmetoder för landskapsarkitekter
Subtitle:undersökning av enkla layoutmodellers betydelse för gestaltningspresentationer
Authors:Winblad, Malin
Supervisor:Lisitzin, Katri
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Layout, Visuell presentation, grafisk formgivning, landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, ritning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2011 12:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics