Home About Browse Search
Svenska


Kowalik, Konrad, 2016. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Separering av fotgängare och cyklister har en inverkan på cyklisters framkomlighet och fotgängares upplevda trygghet. Hur separeringen ska utformas beror på situationen. I svenska städer är det vanligt att trafikslagen separeras av en heldragen vit skiljeremsa. I föregångsstäder som Köpenhamn och Amsterdam är däremot separering genom nivåskillnad vanligare. Arbetet syftar till att undersöka hur tre sorters separeringsformer i Uppsala påverkar cyklisters och fotgängares benägenhet att hålla sig på rätt yta. Observationsstudien redovisar att nivåskillnad främjar cyklisters framkomlighet mest. Skillnad i markbeläggning och skiljeremsa har fördelar ur säkerhetsperspektiv men medger att fler överträder separeringen. Högre flöden medger också att båda trafikslagen i högre utsträckning håller sig till rätt yta. Nivåskillnad är således ett vinnande koncept för ökad framkomlighet men användningen begränsas av reducerad säkerhetsnivå samt dyrare anläggnings- drift och underhållskostnad. Att på politisk nivå prioritera cykeltrafik främjar tillväxten av en cykelkultur är ibland viktigare än statlig finansiering.

,

The separation of pedestrians and cyclists greatly influences the accessibility of the cyclist and the perceived safety of the pedestrian. This situation must be reflected through design. This segregation in Swedish cities is often applied through visual separation by use of a continuous white line. Copenhagen and Amsterdam are well known bicycle capitals, where a different use of levels indicates this separation. The aim of this essay is to study how the tendency of pedestrians and cyclists to remain in their own domain is affected by three different separation designs. The observational study indicates that above all, the sectional profile improves accessibility for the cyclist. Difference in use of materials and a continuous white line is indicative of a non-desired behavior. However the latter mentioned designs can count safety as being a benefit. Higher densities of pedestrians and cyclists also influence both groups to remain in their own domain in a positive way. Thus, sectional profile is the best design to improve cyclist accessibility, however, the use of this design is limited in Sweden due to lower safety levels and the higher construction-, maintenance and management expenses. Promoting cycling as a means of transport within government organizations, assists in developing a cycling culture, which shouldn’t be dismissed over an issue of public funding.

Main title:Separering av gående och cyklister
Subtitle:en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik
Authors:Kowalik, Konrad
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:separation, cyklist, fotgängare, framkomlighet, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2016 13:47
Metadata Last Modified:11 Aug 2016 13:47

Repository Staff Only: item control page