Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Madeleine and Reppling, Johanna, 2018. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Under 1930–1950 utvecklas nordisk romantisk funktionalism och en ny syn på den bostadsnära miljön, med rymlighetsideal och fokus på funktion och användning. Ulla Bodorff var en av de främsta utövarna av denna stil, men är idag ett näst intill bortglömt namn. Denna uppsats lyfter Ulla Bodorff och hennes bostadsgårdar med dess funktion som vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt samt hur de kan förvaltas för att bestå. Syftet är att analysera Ulla Bodorffs stil med inriktning mot hennes bostadsgårdar. Detta genom att beskriva ideal som ligger till grund, de typiska dragen i bostadsgårdarna, och hur bostadsgårdar av detta slag utvecklats. Genom fallstudie av kvarteret Astolf undersöks nordisk funktionalism i tre steg: allmänt, Ulla Bodorff och studie av Astolf. Noggranna inventeringar och platsbesök samt litteratur- och dokumentstudier har använts för att av det lilla som finns bevarat om Ulla Bodorff få fram kontexten och historien om hennes stil. Intervju med boende inom Astolf genomfördes för en mer nutida brukarsyn där skötsel spelat stor roll. Intervju med Landskapsarkitekt gav information om vikten av god skötsel och restaurering. Resultatet, en berättelse om Ulla Bodorff och bostadsgården beskriver ett sätt att gestalta där det skapade känns naturligt, som något som alltid funnits där. Om vikten att bostadsgården ska användas men samtidigt se bra ut vid anläggning, under samtid och för framtid. Uppsatsen behandlar en typ av bostadsgård som känns icke gestaltad men som egentligen har mycket tanke och arbete bakom och framför sig. Den lyfter kännedom om Ulla Bodorff som likt hennes gestaltningar, förtjänar att berättas om.

,

During 1930-1950, the Nordic Romantic Functionalism forms with a new view on the residential outdoor environment, the ideal of spaciousness and focus on function and use. Ulla Bodorff was one of the greatest within this style, but today a name that is forgotten. This paper raises Ulla Bodorff and her residential yards, with their function as living room, playground, meeting point and outlook as well as how they can be managed to remain. The aim is to assess Ulla Bodorff’s style with a focus on her residential yards. This by describing ideals, the features of the yards and how yards of this style can evolve. Through case studies of The Astolf block, Nordic Romantic Functionalism is explored in three steps: widely, Ulla Bodorff and a study of Astolf. Thorough inventory, site visits and literature studies has been done to gain information about Ulla Bodorff and the context and history of her style. Interview with residents of Astolf to get a present view from a user’s perspective where maintenance has been of great importance. Interview with a Landscape architect has given information about maintenance and restoration. The result, a tale about Ulla Bodorff and the residential yard, describes a way of design where the proposal feels natural, as if it has always been there. About the importance of using a yard and keeping it nice during establishment, present and future. The paper covers a yard which feels not shaped by human, but actually has a lot of thought and work behind and facing. It raises awareness about Ulla Bodorff, which as well as her designs, deserves to be told about.

Main title:Nordisk romantisk funktionalism
Subtitle:en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård
Authors:Johansson, Madeleine and Reppling, Johanna
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgårdar, funktionalism, förvaltning, restaurering, Ulla Bodorff
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2018 13:57
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics