Home About Browse Search
Svenska


Sundin, Ellen, 2015. Nya möjligheter med flytande stadsodlingar : en utveckling av Pocket Park Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

De senaste åren har stadsodling blivit allt synligare i media. Sommaren 2014 bedrevs ett
projekt för att uppmuntra Uppsalabor till att odla i staden. Projektet gick under namnet
Pocket Park Fyrisån och utgjordes av en flytande trädgård i centrala Uppsala. Ombord på
trädgården odlades olika kulturväxter. Föreläsningar anordnades och besökare guidades
runt bland odlingarna. Projektet var ett samarbete mellan Uppsala kommun och organisationen
POP UPP. I denna uppsats studeras det genomförda arbetet och resultatet på
Pocket Park Fyrisån, dels som ett exempel på en flytande stadsodling, dels som en metod
för att uppmuntra till odling och skapa mötesplatser på outnyttjade ytor i staden. Syftet är
att undersöka hur projektet kan vidareutvecklas. För det krävdes en analys av arbetet. Den
baserades främst på egna erfarenheter som medverkande i projektet 2014. Analysen resulterade
i ett program för en vidareutveckling. Inför programutformningen studerades ett
pilotprojekt för musselodling som åtgärd mot övergödning. Med det som inspiration föreslås
musselodling som en ny form av stadsodling, med potential att lyfta frågor om
ekosystemtjänster och ett hållbart nyttjande av naturens resurser. I programmet för Pocket
Park Fyrisån 2.0 föreslås även flera justeringar samt nya former av de inslag som genomfördes
2014. I uppsatsen diskuteras möjligheterna med flytande stadsodlingar utifrån den
föreslagna projektutvecklingen. Bland annat framhålls att avsikten med Pocket Park Fyrisån 2.0 främst är att väcka frågor och tankar samt uppmuntra till nytänkande inom ämnet stadsodling och hållbar utveckling.

,

In recent years, media interest in urban farming has increased. In the summer of
2014, a project was created to encourage the citizens of Uppsala to grow food in the
city. The project was called Pocket Park Fyrisån and consisted of a floating garden in
the city centre of Uppsala. At the wooden raft cultural plants were grown. Lectures
were arranged and visitors were able to embark the garden for a guided tour. The
project was held by the organization POP UPP in collaboration with Uppsala Municipality.
In this bachelor’s thesis, the work on Pocket Park Fyrisån is studied as an
example of floating urban farming as well as a method of promoting urban farming and
identifying sites for social activities. The aim of the thesis is to analyse the project’s
components and to investigate the possibilities of developing Pocket Park Fyrisån. The
analysis is primarily based on my own experiences after being one of the people involved
in the project 2014. The study results in a program for further development of
the floating garden. A pilot project for mussel farming as a method of reducing
eutrophication was studied and used as inspiration. The program for Pocket Park
Fyrisån 2.0 proposes mussel farming as a new form of urban farming that will bring to
light issues of ecosystem services and a sustainable use of natural resources. Moreover,
the program suggests that some essential ingredients from 2014 should be improved or
modulated. Finally, the possibilities of floating urban gardens are discussed on the basis
of the proposed project development. In this context, it is underscored that the main
ambition with Pocket Park 2.0 is to awaken people’s interest and encourage innovative
issues and ideas in urban farming and sustainable development.

Main title:Nya möjligheter med flytande stadsodlingar
Subtitle:en utveckling av Pocket Park Fyrisån
Authors:Sundin, Ellen
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:pocket park, flytande trädgård, musselodling, stadsodling, temporär arkitektur, vattenbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4928
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4928
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2015 14:22
Metadata Last Modified:23 Oct 2015 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics