Home About Browse Search
Svenska


Pind, Martina, 2014. Växternas samspel i rabatten : ett gestaltningsförslag som visar på hur marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det finns en rådande problematik kring att ogräsplantor etablerar sig i trädgårdens rabatter. En oönskad planta
som innebär konkurrens för kulturväxten, den odlade växten. Ogräsplantan konkurrerar om ljus, utrymme, växtnäring och vatten samtidigt som den drar ner planteringens prydnadsvärde. Denna uppsats fokuserar på hur de marktäckande växterna kan begränsa ogräsets etableringsförmåga i rabatten genom att täcka eller
beskugga marken. Syftet med uppsatsen är att identifiera olika växtkombinationer, passande för olika typer av
rabatter, som förhindrar etableringsmöjligheten för ogräs. En viktig punkt har även varit att rabatterna ska vara
dynamiska, vilket innebär att varierande volymer, bladverk och blomning, årstidsdynamik samt färgskala har behandlats. För att identifiera marktäckande växtkombinationer genomfördes en litteraturstudie för att fastställa
viktiga principer att tänka på vid rabattdesign med dessa målpunkter. Enligt den framtagna checklistan ska
gestaltaren förhålla sig till följande principer: växtens ståndortsfaktorer, växtens expansionssätt och växtform,
växtens livslängd och konkurrensförmåga samt optimalt avstånd mellan plantor. Ett typexempel redovisas i denna uppsats där olika typer av marktäckande växter, högre perenner samt mindre buskar har behandlats.

Typexemplet visar på hur dessa växtmaterial kan kombineras för att reducera ogräsets etableringsförmåga samt uppnå en dynamisk rabatt. Exemplet behandlar en villaträdgårds befintliga rabatter, vilka innehåller ett flertal ståndorter. Litteraturstudiens resultat, checklistan, samt typexemplet tyder på att marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga i rabatten om tid läggs på en medveten gestaltning.

,

There is a current problem with weed seedlings establishing in the garden. It is an unwanted plant that competes with the cultivated plant for light, space, nutrition and water as well as diminishing the plantation’s ornamental value. This essay focuses on how the ground covering plants can limit the weeds capability to establish in the garden through covering or shading of the surface. The purpose of this essay is to identify different combinations of plants that are appropriate for different types of gardens and that prohibits weeds to establish. Moreover, another significant point that has been treated in this essay is the dynamic of the garden when it comes to volume, foliage, flowering, the seasonal dynamic and colour scale. To identify ground covering plant combinations a literature study was made to determine the important principals of
garden design with some specific target points, The designer should act according to the principles in the
following list: the plants habitat factors, expansion and growth form, life-span, competitiveness and the optimal distance between plants. An example of this is exemplified in this essay where ground covering plants, higher perennials and smaller bushes have been treated. The type example displays how these plant materials can be combined to reduce the ability of the weeds establishment as well as achieving a dynamic garden. The example treats a villa garden with its different sections, which entails several different localities.

The result of the literature study, the checklist, as well as the type example indicates that ground-covering plants can reduce the weed seedlings capability of establishing itself in the garden if enough time is put into a conscious design of the garden.

Main title:Växternas samspel i rabatten
Subtitle:ett gestaltningsförslag som visar på hur marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga
Authors:Pind, Martina
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dynamisk rabatt, landskapsarkitektur, marktäckande växter, ogräs, rabatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3418
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 13:56
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics