Home About Browse Search
Svenska


Walldén, Saga Elisabet, 2017. Förutsättningar för biologisk mångfald möter mänskliga preferenser i staden : ett analysverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I detta arbete tas ett analysverktyg för landskapsarkitekter fram. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna synliggöra värden som kan ge förutsättningar för biologisk mångfald på ett sätt att människor uppfattar det som något positivt i en stadsmiljö. Detta görs för att försöka hitta nya sätt att skapa städer där den biologiska mångfalden gynnas och där städerna utvecklar sin plats i ekosystemet. Genom att knyta ihop vad människan söker och föredrar i en stadsmiljö och vad som kan ge förutsättningar för biologisk mångfald tidigt i utvecklandet av en plats, är förhoppningen att det följer med i hela arbetsprocessen. Något som i sin tur bidrar till städer som införlivar och utvecklar den biologiska mångfalden, städer där design och biologisk mångfald kan samverka. En inledande litteraturstudie genomfördes där det undersöktes vad som ger förutsättningar för hög biologisk mångfald och människors preferenser med fokus på strukturer. Resultatet av litte-raturstudien sammanställdes till ett analysverktyg bestående av en tabell med 12 olika kriterier indelade i två olika grupper. Den första gruppen gäller faktorer i miljön som kan ge förutsättningar för biologisk mångfald. Den andra gruppen gäller faktorer som är knutna till mänskliga preferenser, med fokus på strukturer och form i en stadsmiljö. Tre olika platser valdes ut för analys med analysverktyget. Ett område på cirka 10000 m2 vid Studentvägen, Fyrisån respektive Resecentrum. Alla analyserade platser ligger i Uppsala.

,

In this essay a tool for analysis is being produced with the intention to be used by landscape architects. The purpose with this is to be able to identify and bring attention to values and conditions which have the potential to be positive for biological diversity and that will also be appreciated by people in a city environment. The intention is to try to find new ways to create cities that help sustain and develop biodiversity and create healthy ecosystems. The hope is by tying human preferences in a city and biodiversity together early in the process of developing a site, this will follow through the whole process. Ultimately leading to cities that incorporate and develop a high level of biodiversity, cities where design and biodiversity are combined. An initial study on literature over conditions that bring high biodiversity and human preferences with the focus on structure and cities was performed. The result was compiled into an analytical tool, a chart with 12 different criteria, divided into two groups. Half of the criteria apply for the conditions for high biodiversity, the other half regard the human preferences. Three different places with an area of approximately 10000 m2 were selected and analyzed with the chart. The places are located at Studentvägen, Fyrisån and Resecentrum. All places are located in Uppsala.

Main title:Förutsättningar för biologisk mångfald möter mänskliga preferenser i staden
Subtitle:ett analysverktyg för landskapsarkitekter
Authors:Walldén, Saga Elisabet
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Berglund, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:analysmetod, biologisk mångfald, ekosystem, habitat, mänskliga preferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Nov 2017 09:46
Metadata Last Modified:29 Nov 2017 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics