Home About Browse Search
Svenska


Winroth, Ru, 2015. Beckholmens omvandling : en fallstudie av allmänhetens tillträde till en ö med kulturhistorisk industri. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Det är idag ovanligt att kulturhistoriska industrimiljöer används till det de ursprungligen
byggdes för. Beckholmen i Stockholms inlopp är kulturarvskyddad ö med levande
kulturhistorisk och kommersiell varvsverksamhet. Som landskapsarkitekt har man ofta
rollen att företräda allmänhetens intressen. Därför utvärderade jag genom en fallstudie
hur allmänheten beaktats i de nyligen avbrutna planerna för Beckholmen, som innebar att
skapa förutsättningar för varvsindustri, bevara den kulturhistoriska verksamheten och
göra det mer tillgängligt för allmänheten. För att förstå och beskriva varför planerna blev
som de blev granskade jag planeringsdokument, intervjuade företrädare för
varvsverksamheterna, för kulturmiljö- och fartygsbevarande och planhandläggaren på
stadsbyggnadskontoret och jag gjorde även en platsanalys. Resultat jag kom fram till var
att i planerna motiveras allmänhetens tillgänglighet till Beckholmen av den aktiva
varvsverksamheten, som bevarat byggnadsminnet med historisk kontinuitet. Sweco har
som beställarens huvudkonsult tagit fram ett illustrationsförslag som ökar allmänhetens
tillgänglighet till Beckholmen och det är främst den kulturhistoriska verksamheten som
motiverar allmänhetens tillträde. I diskussionen lyfte jag fram att det finns positiva
aspekter för både industriverksamheter och allmänhet av att integrera med varandra och
att synen på industrier har förändrats mycket de senaste hundra åren och förmodligen
kommer fortsätta utvecklas. Landskapsarkitekter kan spela en roll i att hitta nya sätt att
utforma industrimiljöer på, med ursprunglig eller ny funktion.

,

It is rare today that industrial environments with a cultural heritage are used in the same
way to what they were built for. Beckholmen is an island with a cultural heritage
consisting of a docking-facility where both commercial and non-profit wielders are active
in building and repairing ships. The island is strategically placed at the inlet of the Baltic
sea in Stockholm’s inner city. Landscape architects often get to represent the interests of
the public. Therefore I conducted a case study in which I evaluated in what ways the
public interests has been taken into account in the recently developed plans. The purpose
of the plan was to create opportunities for both the cultural and commercial dockingindustry
and to make it more accessible to the public. The case study consisted of a placeanalysis,
a document review and interviews with two people representing the dockingindustry,
an antiquarian specialized in ships and a city planner from the municipality. The
result of the study shows that the plans mainly justified an increased public accessibility
with the interest for the active docking-industry, which has preserved the island with a
historical continuity. As the client’s main consultant, Sweco developed an illustration
proposal that increases the public's access to Beckholmen and it is mainly the cultural
activities that justify public access. In the discussion I address the positive aspects for
both industrial businesses and the public to integrate with each other and that the view of
the industry as culture has much changed in the last century and will probably continue to
develop. Landscape architects can play a role in designing industrial environments with
original or new function.

Main title:Beckholmens omvandling
Subtitle:en fallstudie av allmänhetens tillträde till en ö med kulturhistorisk industri
Authors:Winroth, Ru
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:allmänhetens tillgänglighet, industri, kulturhistoria, omvandling, varv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2015 15:16
Metadata Last Modified:15 Oct 2015 15:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics