Home About Browse Search
Svenska


Nyman, Jonathan, 2015. Resonans : ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagvattenhantering är viktigt att beakta vid utformning av alla utomhusmiljöer, eftersom det regnar på
alla ytor. Jag anser att det behövs mer kunskap om hur teknisk dimensionering av öppna dagvattensystem
kan integreras med gestaltning. I Gävle planerar kommunen en park i området Gavlehov. Denna har i en
dagvattenutredning pekats ut som lämplig att innehålla en infiltrationsyta för dagvatten från kraftiga regn.
Syftet med den här uppsatsen är att gestalta parken i Gavlehov med utgångspunkt i dagvattenutredningen.
Gestaltningen baseras på underlag från Gävle kommun och konsultföretaget WSP samt en inventering
kompletterad av intervjuer. Utifrån detta arbetades ett antal programpunkter fram. Gestaltningen omfattar
hela parken och ger förslag på en rumslig struktur som klarar av att magasinera dagvatten från 100-årsregn.
En central utmaning var att tillgodose dagvattenhanteringen utan att kompromissa bort andra viktiga
aspekter av utformningen, vilket gjordes med hjälp av koncept som metod. Inspiration till det valda
konceptet, ”Resonans”, hämtades från vattenytors rörelser och gav upphov till en blandning av mjuka
böljande gräsytor och hårda stenytor. Gestaltningens huvuddrag är att skapa en stor gräsyta med flexibelt
användningsområde som kantas av stenytor och trädbeklädda kullar. Detta gör att parken kan användas på
många olika sätt samtidigt. Gång- och cykelvägar, en lekpark och en bouleplan skapas för att inbjuda till
aktivitet. Resultaten presenteras med hjälp av illustrationer, förebilder och en höjdsättning. En betydande
del i arbetsprocessen var att genom höjdsättning undersöka vad som vore praktiskt genomförbart. I
diskussionsavsnittet avhandlas felkällor samt hur underlag och metoder påverkade resultatet. Förslag ges
också på vidare frågeställningar kopplade till parken i Gavlehov samt utformning av dagvattenanläggningar
i allmänhet.

,

Stormwater management is an important aspect to consider in the design of all outdoor spaces, since it rains
on all surfaces. It is my opinion that more knowledge is needed about the integration of aesthetic design
and technical dimensioning of open stormwater systems. The Municipality of Gävle plans to build a park
in the neighborhood Gavlehov. According to a stormwater investigation the park is considered suitable
to contain a stormwater infiltration basin for runoff from heavy rains. The purpose of this Bachelor’s
thesis is to design the park in Gavlehov based on the stormwater investigation. Information was collected
from Gävle Municipality and William Sale Partnership (WSP), as well as a site survey combined with
interviews. Based on this, a design program was carried out. The design proposal covers the entire park and
suggests a spatial structure that is capable of storing surface runoff from a 100-year flood. A key challenge
was to accommodate stormwater management without compromising away other important aspects of the
design. The concept “Resonance” was an important tool for achieving this. It is inspired by the movements
of water surfaces and has given rise to a soft design language. The main features of the design is a large
lawn bordered by stone gardens and low hills planted with trees. This provides great variation in the
park, also maintaining the possibilities of flexible usage. A pedestrian and bicycle path planned by the
municipality leads through the park, while areas for a playground and boules-type games promote physical
activity. The results are presented by illustrations, model images and a grading plan. A significant part of
the design process involved trying out design concepts through grading, to reckon their practical adequacy.
The discussion part of the thesis deals with the impact of the selected documentation and methods, related
to possible sources of error and the results presented. Suggestions for further research relating to the park in
Gavlehov as well as the design of stormwater facilities in general are also given.

Main title:Resonans
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov
Authors:Nyman, Jonathan
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:park, gestaltning, dagvatten, infiltration, höjdsättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 14:20
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 14:20

Repository Staff Only: item control page