Home About Browse Search
Svenska


Skogelid, Evelina, 2013. Växtkraft : ett gestaltningsförslag för Järåskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Mitt examensarbete är en del i förslaget “Alternativ Järåskolan - Vi ska ha Sveriges bästa skola“ och bottnar i den konflikt som blossade upp i min hemkommun Ragunda under våren 2012. Kommunen ville spara pengar genom att centralisera tjänster så som vård och skola, något som skulle leda till att Järåskolan i Bispgården skulle läggas ned och flyttas till grannbyn Hammarstrand två mil bort.
Den nära skolan har många fördelar så som möjlighet att motverka den rådande trenden av ökad stillasittande bland unga, vara en skyddad utemiljö så barnen kan leka fritt och främja en “aktiv transport” till och från skolan.

Målet med examensarbetet var att skapa ett gestaltningsförslag för Järåskolans skolgård genom att svara på frågeställningen:
Hur kan en skolgård gestaltas för att stimulera användande och tydliggöra skolans roll som nav i samhället?

Jag använt mig av en litteraturundersökning med ledorden leka, lära och växa, inventering, analyser (Lynchanalys, Grahns sju karaktärer och SWOT) samt en brukarmedverkan i form av en gåtur med efterföljande återkoppling med Järåskolans elever och lärare. Detta resulterade i gestaltningsförslaget Växtkraft som är ett trebenat begrepp och svarar på frågeställningen genom samarbete, vegetation och ökad användning.

Konceptet som används i gestaltningen innebär en möjlighet att på ett stiliserat och koncentrerat sätt uppleva det omkringliggande landskapet genom tre karaktärsområden som jag valt att kalla “De böljande bergen”, “Den mänskliga närvaron” och “Den täta skogen”. Dessa karaktärsområden gör skolgården till en plats som under skoltid sporrar nya sätt att lära och lära ut, ger kreativa skoldagar, möjligheter till utvecklande lek och en känsla av att det är roligt att gå till skolan för både elever och lärare. Utanför skoltid kan platsens målpunkter nyttjas av hela samhället för olika
aktiviteter samtidigt som skolgården också ger möjlighet till en arkitektonisk upplevelse med rekreativa värden. Detta, tillsammans med det vägnät som tillgängliggör skolgården och omkringliggande målpunkter, stärker skolans roll som nav och genererar växtkraft i samhället för en framtida utveckling istället för avveckling.

Vid återkopplingen med elever och lärare på Järåskolan var de enat positiva till gestaltningsförslaget och jag anser att en kontinuitet i samarbete mellan elever, lärare, skolan och resten av samhället vore optimalt för skolgårdens framtid. Detta både för att genomföra projekt som exempelvis trädplanteringar och skötselåtgärder men
i förlängningen även för att befästa skolan som en självklar plats i samhället.

,

The aim of this thesis was to create a design proposal for Järåskolans schoolyard by answering the question:
How can a schoolyard be designed to stimulate use and enhance the role of the school as a hub in society?

To reach my goal, I have used a literature study, made an inventory both during summer and winter, used three kinds of analysis: a Lynch analysis, a model by Patrik Grahn which evaluates the school yard by seven characteristics of play and finally a SWOT - analysis. I have also used user participation as a tool to understand how the students use the schoolyard, this in the form of a walk through evaluation with subsequent feedback by Järåskolans students and teachers.

The process resulted in the design proposal “Växtkraft” (growing power) which is a three legged concept and answers the question asked in the beginning with cooperation, vegetation and increased usage. The concept used in the design is an opportunity to make a stylized and focused way to experience the surrounding landscape through three character areas that I have chosen to call “The rolling hills”, “The human presence” and “The dense forest.”

The three character areas make the schoolyard a place that during school time encourages new ways of teaching and learning, provides creative school days and opportunities for stimulating play. After school hours target points in the schoolyard can be used by the whole community for various activities while also allowing for an architectural experience with recreational value. This, along with the proposed road network that makes the schoolyard and surrounding target points available, strengthens the role of the school and generates growing power in society for future development rather than liquidation.

The feedback on the design proposal was positive from students and teachers at Järåskolan. I believe that the continuation of cooperation between students, teachers, the school and the rest of society would be optimal for the schoolyard’s future to consolidate the school as a natural place in society.

Main title:Växtkraft
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Järåskolans utemiljö
Authors:Skogelid, Evelina
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skola, skolgård, brukarmedverkan, gåtur, landsbygdsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 15:00
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 15:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics