Home About Browse Search
Svenska


Östrin, Elin, 2016. Ett attraktivt cykelstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Att cykla har många fördelar, man har chansen att uppleva staden och dess folkliv med alla sinnen. Cyklister och fotgängare har dock under lång tid fått trängas på gatorna då bilen prioriterats och tilldelats stora ytor.
Cykling blir allt populärare och i den allt trängre staden ses nu cykeln som ett bättre alternativ än bilen. Det är dags att prioritera om och vi landskapsarkitekter har nu chansen att skapa funktionella och säkra stråk som också är attraktiva cykelmiljöer med estetiska kvalitéer. Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad ett attraktivt cykelstråk i innerstadsmiljö är och hur det kan utformas. Detta då det är viktigt att skapa en miljö som främjar användandet av cykeln som transportmedel i staden.
Vad som är ett att attraktivt cykelstråk går inte entydigt att svara på, men det visade sig att det var möjligt att beskriva. Beskrivningarna om vad som är ett attraktivt cykelstråk och hur det kan utformas samlades in under en litteraturstudie, en intervju, en studieresa till Köpenhamn och en workshop. På resan till Köpenhamn upplevdes cykelstråken med alla sinnen vilket gav en förståelse som är svår att få från litteraturen. Utvecklingen gällande cykelstråk går snabbt och att studera befintliga exempel, i en stad som ligger i framkant i utvecklingen, var en viktig del i mitt arbete.
En gestaltning utfördes på en gata typisk för stadsmiljö för att visa hur resultatet av arbetet kan användas. Vid gestaltningen användes ett program, utformat i studien, som hjälp för att utforma ett attraktivt cykelstråk i innerstadsmiljö. Stråket utformades med variation och ett försök att ge högre upplevelsevärden med fokus på att skapa en attraktiv gatumiljö där de mjuka trafikanterna är prioriterade.
Vid gestaltningen av gatan insåg jag att de val jag gjort definierade gatan och att det är svårt att få plats med funktioner som på olika sätt kan vara önskvärda. Utformningen av ett attraktivt cykelstråk beror på många faktorer och bilismen är en av dom. Jag insåg det svåra i att prioritera de mjuka trafikanterna så länge gatorna måste hållas öppna för biltrafik.
Landskapsarkitekten kan inspireras av bra exempel på cykelstråk i staden och fläta ihop dessa med behov som finns i skapandet av en attraktiv cykelmiljö.

,

Biking in the city has many benefits, it is an excellent opportunity to experience the city and its people with all senses. It also contributes to less congestion, noise and occupy less space than cars.
Biking is increasing in popularity and make a better alternative than the car in the dense city. Cyclists and pedestrians have, however, not been prioritized during a long time and the streets in most cities are mainly planned for cars. It is important to create an environment that promotes the use of bicycles and the aim of this thesis is therefore to identify what an attractive bike lane in urban environment is and how it can be designed.
The concept of attractiveness is complex and difficult to define because it can imply a lot of things. The study do not answer what is an attractive bike lane, but make the effort to describe it. The work is divided into several parts, and the methods used are; a literature study, an interview, a study trip to Copenhagen and a workshop.
The results of the methods become the basis for developing a conclusion with a mind map and a program and finally performing an example design of an attractive bike lane to inspire to the creation of a more attractive and prioritized bicycle environment. The design is made on a fictional street typical for inner city environment. The street is redesigned to create a more attractive street environment where bicyclists and pedestrians are prioritized. Vegetation, furniture and paving helps to create areas, form natural boundaries along the street and increase experiences and impressions.
The design of an attractive bike lane depends on many factors. Speed regulations for the car traffic is one factor that can affect the entire design. Many streets in the city are narrow and as long as the streets must be kept open to car traffic it is hard to prioritize bicyclists and pedestrians.
There is a constant development regarding bike lanes and a way to keep up with information is to talk to people who use the bike lanes and to study existing examples of cities that is in the forefront of development. The study trip to Copenhagen made it possible to experience bike lanes with all senses, giving an understanding which is difficult to get from the literature. The interview and the workshop gave an insight to up to date information from users and people with specific interests.
The result of the study; the example design, the mind map and the program is made to inspire landscape architects to create a more attractive bicycle environment.

Main title:Ett attraktivt cykelstråk
Authors:Östrin, Elin
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Lindholm, Gunilla and Berg, Per G
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:cykelstråk, cykelbana, cykelfält, attraktiv, stad, urban, program, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 08:03
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 08:03

Repository Staff Only: item control page