Home About Browse Search
Svenska


Pind, Martina, 2016. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur utemiljöer till demensboenden kan gestaltas utifrån de boendes behov och förmågor. När en person drabbas av en demensdiagnos följer ofta flera symptom, bland annat så kan människans kognitiva förmågor försämras, vilket kan påverka hennes minne, språk, orienteringsförmåga och tidsuppfattning. Landskapsarkitekten behöver vara medveten om hur personer som lider av en demenssjukdom uppfattar och tolkar sin omgivning och värdet i att gestalta efter deras behov och förmågor. Genom bakgrundstudier har flera gestaltningsprinciper tagits fram, vilka ger riktlinjer på hur en utemiljö till ett demensboende kan gestaltas med hänsyn till målgruppen. Gestaltningsprinciperna behandlar såväl utemiljöns strukturella uppbyggnad, hur sinnen kan stimuleras för att väcka minnen samt andra viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utformning av utemiljöer till demensboenden. För att visa på hur gestaltningsprinciperna kan användas i praktiken presenteras i arbetet ett gestaltningsförslag på utemiljön tillhörande Ängsklockans äldreboende i Västerås. Detta examensarbete belyser hur viktig den närmsta utemiljön är för personer som lider av en demensdiagnos, likväl som det belyser landskapsarkitektens roll och ansvar när det kommer till att gestalta efter målgruppens behov och förmågor. Alla människor, oavsett sjukdom, ålder eller bakgrund ska ha rätt till en anpassad utemiljö. När personen själv inte kan föra sin talan måste medmänniskan hjälpa till. Det behöver inte vara mer kostsamt eller ta mer tid att gestalta en utemiljö anpassad efter målgruppen, så länge som kunskap finns kring vad målgruppen behöver och efterfrågar.

,

The purpose of this thesis is to examine how outdoor environments of nursing homes for people with dementia can be designed according to the user’s needs and abilities. When a person gets a dementia disease some symptoms often occur which sometimes affect the person’s cognitive capacity. A distinct cognitive capacity can affect the person’s ability to remember, to speak, to orientate and to understand time. With this in mind, the landscape architect who will design the outdoor environment of a nursing home for people with dementia will have to design with respect to the user’s needs and abilities. Through background studies, which included literature-study and interviews, design principles have been developed which give guidelines to the designer on how to design the outdoor environments for people with dementia. The design principles treats with both the outdoor environment structural composition, how the designer can think about the activities and elements in the outdoor environment and also how to evoke memories by stimulating the senses. The design principles are exemplified in the thesis with a design proposal for the nursing home Ängsklockan in the city of Västerås in Sweden.
This thesis highlights the importance the close outdoor environment has for people with a dementia diagnosis. It also highlights the role and responsibility the landscape architects have when it comes to creating an outdoor environment that has to be adapted to the users’ needs and abilities. All people, regardless of illness, age or background should have the right to an adapted outdoor environment. When the persons themselves can’t tell what they want and need, the architect has to be aware of it. It doesn´t have to be expansive or take a lot of time to shape an outdoor environment tailored to the user’s capacities. We just have to get knowledge about what the user need and wants.

Main title:Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende
Authors:Pind, Martina
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Granvik, Madeleine and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:demensboende, gestaltning, gestaltningsprinciper, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5583
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5583
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Aug 2016 11:45
Metadata Last Modified:02 Aug 2016 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics