Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Ebba, 2015. Olika förutsättningar - lika planteringar : kan användningen av Nick Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med arbetet var att undersöka hur man utifrån Nick Robinsons principer om växtval
kan skapa två likartade planteringar som har olika ljusförutsättningar. Undersökningen
skedde i form av en gestaltning av två olika planteringar i en villaträdgård.
Huvudfokus låg på att få växtindividerna att likna varandra så mycket som möjligt. Platsen
inventerades utifrån ståndort, befintlig karaktär och storlek på planteringarna. I växtvalet
användes sedan Robinsons tre steg från boken The Planting Design Handbook:
funktion och rumslig karaktär, sinnlig karaktär samt ståndort. Av de perenner som klarade
sig igenom dessa tre steg valdes de växtpar som liknade varandra mest ut. I detta steg var
det brist på perenner anpassade för en skuggig miljö vilket styrde växtvalet väldigt mycket.
Fotocollage användes för att kunna jämföra hur lika planteringarna blev. I jämförelsen
framkom att helheten i de två planteringarna inte såg likadana ut, trots att perennerna
valdes ut för att få planteringarna så lika som möjligt med fokus på växtindividen. Ett
komplement till Robinsons metod skulle därför kunna vara att lägga till ytterligare ett steg
innan de befintliga tre där den övergripande karaktären behandlas. I processen framkom
att det var svårt att hitta liknande växter för sol och skugga, vilket beror på att växter har
olika utseende beroende på vilken ståndort de är anpassade till. En växt anpassad för
skugga ser alltså inte likadan ut som en växt anpassad för sol. Slutsatsen av denna undersökning
är att ett fokus på de individuella växterna inte nödvändigtvis ger planteringar
som liknar varandra. Det som däremot skulle kunna fungera är att använda sig av en övergripande karaktär.

,

The purpose of this essay was to examine how to make two flowerbeds with different
light conditions as equal as possible based on Nick Robinson’s three steps. The study was
conducted by designing two flowerbeds in a private garden, with a main focus to make
the plant individuals look as equal as possible. At the beginning an inventory was made to
examine the site preferences, light conditions and measurements of the flowerbeds. The
three steps from Robinson’s The Planting Design Handbook that was used in the plant
selection were: functional and spatial characteristics, visual and other sensory characteristics
and plant growth habitat. After that the most resembling perennials, which had passed
through these three steps, were selected. There was a lack of perennials suited for shadow
environments and that affected the plant selection. To be able to compare the two flowerbeds
two collages with photos was made. The comparison showed that the flowerbeds
didn’t look the same, even though the plants were selected to make the flowerbeds look
as equal as possible with focus on the individual plants. Therefore I suggest that a new
step should be introduced, handling the general character, as a complement to Robinson’s
three steps. In the plant selection it was hard to find perennials that resembled each other
for both sun and shade. That’s because plants has different appearance depending on
which plant growth habitat they are adapted for. A perennial suited for shadow does
therefore not look the same as a perennial suited for sunny environments. The conclusion
of this survey is that a focus on the individual plants not necessarily leads to two resembling
flowerbeds. The solution could be using a general character for the whole flowerbed.

Main title:Olika förutsättningar - lika planteringar
Subtitle:kan användningen av Nick Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?
Authors:Johansson, Ebba
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, ljusförhållanden, Nick Robinson, perenner, växtkaraktär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 09:11
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 09:11

Repository Staff Only: item control page